måndag 22 november 2010

Bilister mejar ner allt fler älgar

Bilister mejar ner allt fler älgar och vildsvin. Det kan bero på att det blir fler vilda djur men det kan också ha andra orsaker. Professor John Adams menar att när bilarna blir allt säkrare och vägarna allt mer förlåtande, blir bilisterna allt mer riskbenägna.

Trafiksäkerheten för människor blir visserligen bättre hela tiden, men precis som med vildsvinen kan det bero på att exponeringen förändrats. Det kan handla om att människor alltmer börjar anse att vägar är till för bilar och att mjuka trafikanter inte hör hemma där. Enligt lagen är det bara på motorvägar som man inte får gå, cykla eller rida. Alla andra vägar är öppna för allmänheten, även de som inte kör bil.

Varannan förälder anser att skolvägen inte är tillräckligt säker idag. Det verkar inte finnas några mätningar bakåt i tiden, men jag utgår från att på femtiotalet så gick eller cyklade alla barn till skolan. Det var så man gjorde då. Källa Vägverkets årsredovisning 2009 sidan 27-28.

Ekot: Viltolyckorna blir fler

Andra inlägg om trafikfarliga djur:
Senaste trafikfaran: utsläppta minkar
God Jul med glad gris

John Adams: Seat Belts: the debate goes on, and on
Who are the saved and who are those sacrificed for their benefit? The saved are people in cars; the lives sacrificed are those of pedestrians and cyclists. The best protected (and usually the economically best off) are provided further protection at the expense of the most vulnerable.

en.wikipedia.org/wiki/Seat_belt_legislation

Vägverkets Årsredovisning 2009

Tillägg 24 februari:
Ekot: Allt färre skadas i trafiken
Bland olyckorna är minskningen störst i kategorin svåra skador, därefter de måttliga. De lindriga skadorna minskade med sex procent. Förklaringarna är säkrare vägar med till exempel vajerräcken och motorvägar, och krocktåligare bilar.

Min kommentar: Har cyklisterna blivit krocktåligare?

Inga kommentarer: