lördag 11 september 2010

Bilbälte inget för machomän, fotgängare eller cyklister


Lägre risk inuti bilen. Mer risk utanpå. Sexify blog. Why bicycle helmets ARE like seatbelts

DN: Bilbälte inget för machomän
Risken att dö eller skadas vid en kollision minskar med 50 procent med bältet på.

Min kommentar: vad bra, då måste jag inte oroa mig så mycket för kollisioner. Så länge jag befinner mig INUTI bilen förstås!

John Adams: Seat Belts: the debate goes on, and on
Who are the saved and who are those sacrificed for their benefit? The saved are people in cars; the lives sacrificed are those of pedestrians and cyclists. The best protected (and usually the economically best off) are provided further protection at the expense of the most vulnerable.

en.wikipedia.org/wiki/Seat_belt_legislation

Tidigare inlägg. Säkerhetsbälten skyddar... vemdå?

Inga kommentarer: