onsdag 22 september 2010

Stort fokus på olyckor skrämmer bort cyklisterCyklandet i Lund minskar och cyklandet i Göteborg ligger still, trots att cykelbanenätet byggs ut [1,2]. Göteborg och Lund har mer gemensamt, de pratar mycket om hjälmar:

Cykel i Göteborg
"Som cyklist är du extra utsatt i trafiken."
"Det är dags att börja svettas."

Goda råd till dig som cyklar
"Var rädd om dig - använd hjälm!"

Vårt Göteborg: Dåliga ursäkter efterlyses i årets cykelkampanj
En annan man är orolig för att förstöra sin frisyr. Lösningen är en hjälm med afroperuk, den ger ingen ful hjälmfrisyr eftersom frisyren sitter utanpå.Källa Göteborg Miljörapport 2009

Stort fokus på trafiksäkerhet kan skrämma bort cyklister. De är rädda för bilister som det är. Se t ex studie från Göteborgs handelshögskola: Satsningar på cykelsäkerhet kan ha motsatt effekt samt GET ON THAT BICYCLE AND RIDE

Hur pratar dom i Köpenhamn?

Toronto Star: Bike riding is bliss in Copenhagen
"We try to never talk to the public about cycling safety. Riding a bike is like brushing your teeth in Copenhagen. It's just a part of our everyday life. But every project we do has the goal of making cycling more safe. We just feel if we start to talk publicly about safety, people will start to doubt if cycling is safe." Det säger Andreas Røhl, ansvarig för cykelfrågor på trafikkontoret i Köpenhamn i en intervju med Toronto Star.

Här är ett bra exempel på vad Andreas Røhl pratar om: GP: Cyklisten lever farligt i stan. Man skrev bl a att cyklister fick fler allvarliga trafikskador än alla fotgängare och bilister tillsammans. Men tittar man på Göteborgs trafiksäkerhetsprogram [3] så ser man att det är fotgängarna som skadar sig mest. Det räknas bara inte som "trafikolycka" om inga fordon är iblandade. Om en cyklist trillar och slår sig på samma ställe, på samma sätt som fotgängaren, så räknas det som en "trafikolycka" eftersom cykeln räknas som fordon. Så det blir lätt överdrifter.

Kontrastera mot kampanjen i Köpenhamn: Du er mere sikker på cyklen end i sofaen. Och visst stämmer det att cyklister lever längre. Två danska studier på 30 000 vuxna visade att vuxna som cyklar till jobbet har 40% lägre dödlighet än andra, trots att nästan ingen använde hjälm i Danmark när studierna gjordes. En litteraturstudie från Nederländerna, där nästan ingen använder hjälm, visade att bilister som byter till cykel i genomsnitt tappar 5-9 dagars livslängd till trafikolyckor, men samtidigt vinner 3-14 månaders livslängd på grund av bättre hälsa. Det innebär att om färre cyklar på grund av hjälmlagar eller hjälmkampanjer, så är kampanjerna kontraproduktiva [4].

Källhänvisningar
[1] Göteborg: antalet kilometer cykelbana ökade från 260 km 1988 till 460 km år 2009. Utöver det finns 140 km cykelled i blandtrafik. Men cyklingen står still, se figur. Källa Cykelprogram för Göteborg 1999.

[2] Lund: Antalet kilometer gång- och cykelväg ökar med 8 procent men cyklandet minskar med 5 procent sen 2004. LundaMaTs II Rapport 2009 (PDF)

[3] Historik, kunskap och analys för trafiksäkerhetsprogram 2010-2020. Trafikkontoret Göteborgs kommun 2009 (PDF) sidan 76

[4] sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Emot

Inga kommentarer: