fredag 24 maj 2013

Kan motion ersätta odödlighetsjacka?

Många cykelkramare blev arga när Folksam i fjol gick ut i SVT och sa att cyklister skadar sig hela tiden och därför borde ta på sig vadderade kläder, så kallad odödlighetsjacka. Varför tror Folksam att cykling är så farligt? Ett svar kan ligga i åldersfördelningen bland skadefallen.

Ekot och Svenska Dagbladet rapporterar att äldre personer på grund av benskörhet ofta skadar sig illa när de trillar. Detta kallas fallskador och har inget med cykling att göra. I Sverige avlider 1600 äldre personer varje år i dessa så kallade fallskador. Det är ganska många. Jämför med att 20-30 cyklister omkommer varje år, totalt i alla åldersgrupper. Det sker 70 000 benbrott på grund av benskörhet varje år i Sverige, enligt SvD. Brutna höftleder är vanligt, rapporterar Ekot. Kan det vara så att äldre personer skadar sig även på cykel, och att det är detta som Folksam fångar i sin läskiga statistik?


Klicka för större. Källa Pedalling towards Safety. European Transport Safety Council

Den här figuren visar att hälften av alla omkomna cyklister är över 65. Så är det i Sverige och Europa. I Nederländerna är förhållandet ännu starkare. Äldre personer dör fyra gånger så mycket vid cykling som genomsnittliga personer. Som alla cykelkramare vet är Nederländerna bäst på såväl cykling som cykelsäkerhet, vilket understryker att äldre personer utmärker sig. Även mätt per cyklad kilometer omkommer äldre personer klart mest.


Källa: Fietsberaad. Three myths about bicycle policies busted

Benskörhet kan behandlas med mediciner, och förebyggas med muskelträning i ungdomen. Äldre personer ska gärna röra på sig så mycket som möjligt för att skelettet ska hålla sig elastiskt. Då menas enligt expertisen inte cykling utan "motion som belastar skelettet, såsom träning i apparater med belastning, promenader, motionsgymnastik med mera". Motion är även bra för koordination, balans och reaktionsförmåga.

Enligt Folksam är det armar och ben som framträder bland de svåra cykelskadorna, inte skador mot huvudet. Om det är benskörhet som ligger bakom Folksams uppgifter så lär det finnas många bättre behandlingar än att ta på sig vadderade kläder.

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
Regelbunden fysisk aktivitet påverkar ett flertal olika funktioner i människans nervsystem. Funktioner kopplade mer omedelbart till den fysiska aktiviteten förbättras, exempelvis koordination, balans och reaktionsförmåga. FYSS sidan 28.

En rad undersökningar har visat god effekt av regelbunden motion, och då framför allt av motion som belastar skelettet, såsom träning i apparater med belastning, promenader, motionsgymnastik med mera FYSS sidan 185.

Fler pensionärer dör i fallolyckor än i trafiken - Ekot
Ofta blir resultatet en bruten höftled

Who is dying while riding a bike? As Easy as Riding a Bike
Dutch cycling deaths are skewed very heavily to the elderly; 71% of all cycling deaths are over the age of 60, and nearly 25% are over the age of 80.

Benskörhet tar liv i onödan. Svenska Dagbladet
Hon måste äta kalktabletter och röra på sig så mycket som möjligt för att skelettet ska hålla sig elastiskt.

Ny dräkt ska ge cyklister bättre skydd. SVT
Huvudskador står för endast 10 procent av skadorna medan arm- och benskador står för hela 80 procent av de svåra cykelskadorna.

Inga kommentarer: