lördag 23 november 2013

Balanserad artikel om reflexer

Senaste artikeln om att fotgängare och cyklister måste "göra sig synliga" kom i Corren, lokaltidningen i Linköping. Artikeln bjuder som vanligt på stora möjligheter till parodi, men det jag la mest märke till var att artikeln faktiskt var förhållandevis balanserad. Experten tog även upp bilisternas ansvar:

– Som förare sitter man lätt som i en bubbla och man ser inte så långt som man tror. Man har ett ansvar att anpassa farten efter omständigheter som mörker. Det gäller även i stan. Det är förarna som styr, gasar och bromsar. Det är rimligt att lagstiftningen fokuserar på dem.

Kors i taket! Jämför med pratprogrammet Nordegren & Epstein i P1 som ville att alla cyklister ska ha reflexväst. De är så svåra att se, menar Epstein, som senare tillade att hon har svårt att se cyklister även när hon själv cyklar. Men enligt lagen ska cyklister vid färd i mörker ha belysning, och lamporna ska synas på 300 meters håll. Så det troliga är nog att cyklisterna som Epstein inte ser saknar lagenlig belysning. För att vara alldeles tydlig tycker jag att detta är en bra lag.Moderna dynamolampor lyser även vid stillestånd

Nordegren & Epstein fick reaktioner på programmet. En av kommentatorerna ska ha sagt att om alla bär reflexväst så kommer bilisterna ha svårare att se dem. Det verkar vara ett missförstånd. Det som kan hända är att bilister vänjer sig vid att alla fotgängare har västar och då inte tittar efter de som glömde västen hemma den dagen. Det blir i så fall mer farligt för de som inte bär väst.

Jag skrev själv en kommentar på Nordegren & Epsteins hemsida:

ALLA ska våga bära reflexväst. Nordegren & Epstein i P1
Det viktiga är att gå och cykla. Cyklister lever längre, och tidskriften The Lancet räknade ut att om fler går och cyklar så kan många levnadsår sparas. Detta eftersom nyttan av vardagsmotion vida överstiger risken för trafikskador. Länkar till studierna finns på wikipedia - cykel.

Så vill vi rädda liv ska vi välkomna alla som går och cyklar, oavsett vilka kläder de har på sig. Potentialen för mer gång och cykel är stor. Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer, vilket tar 20 minuter på cykel. Vidare bor hälften inom fem kilometer från sina jobb, två av tre inom tio km. Källa infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150.

Uniformer och särskilda klädkoder är inte det som kommer göra att svenskarna får vardagsmotion. Vill man öka trafiksäkerheten finns gott om bättre åtgärder att ta till som att bygga fartgupp, busskuddar och avsmalningar. Se över gatubelysningen, den ska vara jämn och utan mörka fläckar.

Fler länkar:

Tänk på reflexerna. Corren

Transportstyrelsens föreskrifter om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar, TSFS:2009:31 (PDF)

I Malmö stads cykelreklam ägnas ett uppslag till reflexer och hjälmar, men det står inget om bilisters ansvar.
http://dmweb.v-tab.se/webpages/Vart_Malmo/VTMO-131021-B.html

Inga kommentarer: