söndag 30 mars 2014

Transportstyrelsen: viktigt att kunna seReglerna kring defekt synfält är tydliga. Svenska Dagbladet

Transportstyrelsen skriver i Svenska Dagbladet att det är viktigt att trafikanterna kan se vart de kör. Jag undrar hur de resonerar med stora lastbilar, där ju chauffören inte kan se när hen svänger höger. Högersvängande lastbilar är en vanlig dödsorsak bland cyklister. Jag undrar hur de resonerade när de gav tillstånd för 32 meter långa lastbilar mellan Schenkers terminaler i Malmö och Göteborg, när det finns järnvägsanslutning till bägge terminaler. Jag undrar också hur de resonerar över Trafikförordningen, där det står att cyklister ska hålla till höger; alltså i lastbilarnas döda vinkel.

Medan jag funderar bjuder jag på den roliga filmen ovan, från Trygg Trafikk.

Opinion: Can the EU make lorries safer across the EU? European Cyclists' Federation

Cyklistvänliga lastbilar på EU:s dagordning. Ecoprofile

Inga kommentarer: