torsdag 3 april 2014

Ju fler som cyklar, desto fler liv kan räddas!

Eslövs kommun uppmanar de anställda att vara goda förebilder genom att bära hjälm när de cyklar. Kommunens vård- och omsorgsnämnd har tagit initiativ till detta.

Men alla som cyklar är redan goda förebilder, oavsett huvudbonad. Detta eftersom cykling är hälsosamt, och hälsonyttan är många gånger större än skaderisken. Det visar studier i bland andra The Lancet och British Medical Journal. Man kan ju tycka att vård- och omsorgsnämnden skulle känna till det.

Ju fler som cyklar, desto fler liv kan räddas!

Farliga partiklar i luften är ett annat ämne som ofta kommer upp i samband med cykling. Men även den faran är liten i förhållande till nyttan av motion. En studie visade att hälsoeffekten är många gånger större än den dåliga luften och trafikskaderisken sammanlagt.

Anställda måste använda hjälm. Skånska dagbladet

All-cause mortality associated with physical activity during leisure time, work, sports, and cycling to work. Archives of Internal Medicine juni 2000

Do The Health Benefits Of Cycling Outweigh The Risks? Environmental Health Perspectives augusti 2010. även om dålig luft

Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: urban land transport. The Lancet 2009 Se särskilt tabell 8

Fler studier finns länkade på wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykel#S.C3.A4kerhet_och_h.C3.A4lsa_vid_cykling

Inga kommentarer: