onsdag 5 mars 2014

Cykling, en attitydfrågaBelinda Olsson

Varför cyklar folk inte mer än de gör? Cyklister lever längre. De minskar trängsel, buller och avgaser. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer och hälften av befolkningen bor inom 5km från jobbet. Det tar 20 minuter på cykel. Trots det sker bara var tionde resa i Sverige med cykel.

Ett gäng cykelprofiler skriver på Expressen att utförliga utredningar inte tycks hjälpa för att politiker och myndigheter ska bygga cykelbanor av hög kvalitet. De har nog rätt i det, det räcker inte med fakta och argument. Det handlar om attityder också. Malmöpolitikern John Roslund ser denna attitydfråga och plockar poäng på den. Han säger att vi inte ska uppmuntra cyklister genom söröjning.

Där är vår utmaning. Varför är politiker och myndigheter så ljumna inför cykling? En del kalkylerar rent av att det tjänar deras syften att vara fientliga mot cykling. Jag tror inte det är någon slump.

Jag ska återkomma till detta i nästa inlägg, men ungefär såhär: New research suggests people tend to hold negative views of political and social activists


Uppmuntra inte cyklister genom snöröjning. Sydsvenskan

Cykel- och gångpolitik utan mål och mening. Expressen
Det handlar totalt om närmare 25 tjocka dokument sedan sekelskiftet, där skälen för ökad cykling utförligt beskrivs: vi får bättre stadsmiljö, bättre folkhälsa, minskad klimatpåverkan och färre giftiga utsläpp om människor väljer cykel i stället för bil.

Källor på fakta:
De flesta rör sig inom tio kilometer. Ecoprofile

Wikipedia - Cykel - Säkerhet och hälsa vid cykling

Samt Trafikanalys, RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersökningen, figur 6.1, för färdmedelsandelar.

Inga kommentarer: