torsdag 2 september 2010

Trafikverkets selektiva hjälmrapport


Foto Henry Cutler


Trafikverket skriver att bland dem som skadas allvarligt och inte använt hjälm är huvudet den kroppsdel som skadats svårast i cirka 13 procent av fallen. Motsvarande andel bland hjälmanvändarna är endast 7 procent, alltså hälften [1]. Trafikverket skriver också att en sanktionerad hjälmlag i kombination med imformationskampanjer behövs för att öka hjälmbruket till 70% till år 2020.
Fler bär hjälm, men det blir inte färre cykelskador

Men samma dokument visar att antalet svårt skadade cyklister legat stabilt runt 3000 om året, trots att andelen cyklister med hjälm ökat från 18% till 27% under samma period [2]. Trafikverket har inte brytt sig om att ta reda på om cyklingen ökat eller minskat under tiden, så man vet inte om det är bra eller dåligt. Inte heller har Trafikverket funnit det motiverat att ta reda på utvecklingen för svåra huvudskador bland cyklister över tid.

Sjukhusdata visar visserligen att andelen huvudskador bland barn minskade kraftigt mellan 1987 och 1996 [3]. Under samma tid ökade hjälmbruket kraftigt bland barn, från 5 till 35% [2]. Men tidsserier brukar visa att andelen huvudskador minskar även bland trafikanter som inte bär hjälm, t ex fotgängare [4]. Det beror troligen på att trafikanterna blir försiktigare rent allmänt. Risken för huvudskador ökar med hastigheten, enligt Theo Zeegers, säkerhetsansvarig på Fietsersbond, Nederländska cykelfrämjandet. Intressant i sammanhanget är att pojkar fick en snabbare utveckling än flickor. Kanske har de lärt sig att cykla försiktigare, medan flickorna redan var försiktiga?

Trafikanalys har visat att bilister fått en gynnsammare utveckling på hjärnskakning än cyklister i Sverige [5,6], detta främst beroende på att sjukhusen i allt större utsträckning väljer att skicka hem patienter med hjärnskakning.

[1] Trafikverket. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet - Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2009 avsnitt 4.5

[2] VTI. Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2009

[3] A decrease in both mild and severe bicycle-related head injuries in helmet wearing ages -- trend analyses in Sweden

[4] Do enforced bicycle helmet laws improve public health? British Medical Journal (PDF)

[5] Trafikanalys. Vägtrafikskadade i sjukvården 2008 Figurer 2.23 och 2.25

[6] Allt färre bilister får hjärnskakning (min blogg)

2 kommentarer:

Åsa Erlandson sa...

Hej Erik! Jag hittade en Erik Sandblom i ett gammalt forum om cykel på SL:s tunnelbana. Jag letar med ljus och lykta efter ett fodral som är stort nog att stoppa in en barncykel i, har du några tips möjligtvis?
http://happymtb.org/forum/read.php/1/859680/861610

Erik Sandblom sa...

Nja, Ikea Dimpa kanske? Kanske har Biltema nån stor plastsäck. Eller en båtaffär. Mät upp cykeln, ring och fråga.

Lycka till!