lördag 1 maj 2010

Allt färre barn cyklar till skolan

Update in English, March 28th 2016:

The best source for fewer children cycling in Sweden is a new report from the Trafikanalys authority. It can be downloaded from their website:

De korta cykel­resorna blir allt färre. Trafikanalys

It has these diagrams:


Figure 2.4. Cycling by age groups. Cycling among children aged 6-14 and youth aged 15-24 is declining. Kilometres cycled per person per day


Figure 2.7. The number of cycling trips to school ("skolresor") is declining. Thousand journeys per day


Figure 2.6. Cycling to school ("skolresor") is declining. Thousand kilometers cycled per day

As you can see, cycling to school is steadily declining, at the same time as authorities do campaigns for wearing a helmet. The helmet law for ages 0-14 came in 2005, but children cannot be fined, so the law works like a campaign.

Original blog entry in Swedish:Skolbarnen blir bättre på hjälm men sämre på cykling

Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2009

Motion 2009/10:T542 Avskaffande av cykelhjälmstvång för barn av Camilla Lindberg (fp)

DN: "Sluta skjutsa barnen till skolan"
- Rädslan för trafiken blir en missriktad ambition. Man vill skydda dem från trafiken genom att skjutsa dem, men utsätter egentligen barnen för mer fara då, säger Samuel Sköldö.

DN: Föräldrar som lämnar barn vid skola utgör stor trafikfara
Trafiksituationen utanför skolorna är ett allvarligt problem. Och det är föräldrarna som är det största hotet. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges rektorer.

Läkartidningen 15 januari 2007: Fetma hos barn - prevention enda realistiska lösningen på problemet
I Stockholms län har övervikt och fetma bland 7-åringar ökat från 8 till 20 procent sedan 1989. Prognosen är dålig för barn med övervikt: ca 80 procent av de barn som i 6-7-årsåldern är överviktiga är fortfarande överviktiga i de sena tonåren. Etablerad övervikt och fetma hos barn och ungdomar är svårbehandlad. Prevention är det enda realistiska alternativet.

SR Barnen: Ut och lek! Men var?
Barn leker mer sällan utomhus och barns möjligheter att röra sig fritt på egen hand har minskat drastiskt de senaste 20 åren. Trafiken och föräldrars oro är de viktigaste orsakerna.

SvD 7 mars 2005: Att leka ute har blivit för farligt
I början av 80-talet var det 94 procent av 7-9-åriga barn som fick gå ensamma till skolan. År 2000 hade siffran sjunkit till 77 procent. ...

I studien om tolvåringar på Kungsholmen i Stockholms innerstad och förorten Bredäng i sydvästra Stockholm visar nya siffror att var femte Kungsholmsbarn inte får åka buss eller tunnelbana själv. Sju av tio får inte vara ute själva när det är mörkt, vilket under vintermånaderna innebär en stor begränsning.

DN: Tonåringarna syns inte i trafiken
Varannan tonåring struntar i reflex, visar en undersökning. Samtidigt är risken att bli påkörd och dödad i trafiken är tre gånger större i mörker än i dagsljus. Min kommentar: om risken att bli påkörd är högre i mörker så får väl bilisterna sakta ner i så fall?

Babylon by Bike: Reflexväst vart man än ser... Vad fan är det med folk egentligen?

Toronto Star: Bike riding is bliss in Copenhagen
"We try to never talk to the public about cycling safety. Riding a bike is like brushing your teeth in Copenhagen. It's just a part of our everyday life. But every project we do has the goal of making cycling more safe. We just feel if we start to talk publicly about safety, people will start to doubt if cycling is safe." Det säger Andreas Røhl, ansvarig för cykelfrågor på trafikkontoret i Köpenhamn.

2 kommentarer:

Karl McCracken (twitter: @KarlOnSea) sa...

Hi -
Nice chart! Could I borrow your data as an example for a course I'm teaching? I can deal with the numbers in Excel, CSV, Apple Numbers, open Office, whatever. Let me know if you can help,
Karl.

Erik Sandblom sa...

Sure, the data is here in the downloadable PDF (big red button on the right) VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2009. Table 2a and 2b.

Be aware that the study author doesn't agree that the data can be used as a measure of cyclist traffic. Even though the observations were made at the same times, same days and same places every year.