söndag 23 maj 2010

Hjälm lika dålig för yngre barn

huvudskador bland cyklande barn i Nederländerna
Antal huvudskador bland cyklister, per åldersgrupp, i Nederländerna

I Sverige är det lag på cykelhjälm för barn upp till 15 år. Tanken med detta är bland annat att barn har större huvuden i förhållande till resten av kroppen. Man tänker sig därför att de är markant mer benägna att ramla på huvudet och skada sig.

Men erfarenheten från Nederländerna, där få bär hjälm, stödjer inte det antagandet. Det säger Theo Zeegers, säkerhetskunnig på Fietsersbond, det nederländska cykelfrämjandet. Barn i åldern 5-9 får inte markant fler huvudskador vid cykling än barn i åldern 10-14, se figur.

Visserligen cyklar barn mer i åldern 10-14 än 5-9 och därför kan de yngre barnen ha en större risk räknat per kilometer. Men vill man spara så många huvudskador som möjligt per krona, så är det främst de äldre barnen och inte de yngre barnen som ska ha hjälm (om man nu antar att hjälmar utgör ett effektivt skydd och om man bortser från riskkompensation). Att fokusera på de yngre barnen är därför en känslomässig reaktion och inte ett rationellt ställningstagande.

Figuren visar också att de flesta huvudskador bland cyklister som uppsöker vård är lindriga (röda linjen överst). Bara en mindre del behöver läggas in på sjukhuset (blåa linjen underst).

Riskkompensation
Ett problem med all säkerhetsutrustning är att man invaggas i en falsk säkerhet och tar större risker. En kanadensisk studie från 2006 visade att barn i åldern 7-12 med skyddsutrustning, även cykelhjälm, tog större risker än barn utan säkerhetsutrustning.

Men det finns också andra typer av riskkompensation, till exempel att man väljer att skjutsa barnen till skolan i bil. På morgonen anländer många föräldrar till skolan med bil på samma gång, och de är inte sällan stressade. Därför avråder polisen från att skjutsa barnen.

- Rädslan för trafiken blir en missriktad ambition. Man vill skydda dem från trafiken genom att skjutsa dem, men utsätter egentligen barnen för mer fara då, säger Samuel Sköldö, polisinspektör på trafikenheten i Stockholms län.

Enligt en undersökning bland Sveriges rektorer är det föräldrarna som utgör största trafikfaran utanför skolorna.

DN: "Sluta skjutsa barnen till skolan"
DN: Föräldrar som lämnar barn vid skola utgör stor trafikfara

Understanding children's injury-risk behavior: Wearing safety gear can lead to increased risk taking
Children 7–12 years of age were videotaped navigating the obstacle course twice, once wearing safety gear and once without safety gear, with reverse directions used to minimize possible practice effects. The time it took the child to run through the course and the number of reckless behaviors (e.g., falls, trips, bumping into things) that the child made while running the course were compared for the gear and no-gear conditions. Results indicated that children went more quickly and behaved more recklessly when wearing safety gear than when not wearing gear, providing evidence of risk compensation. Moreover, those high in sensation seeking showed greater risk compensation compared with other children.

Risk compensation in children: Why do children show it in reaction to wearing safety gear?
Rationales for engaging in greater risk-taking when wearing safety gear revealed that the children believed wearing safety gear made them invulnerable to any degree of injury, protected them from serious injury, and resulted in them somehow being more competent to perform a higher-risk activity.

Allt färre barn cyklar till skolan

Ecoprofile: Cyklister lever längre, även utan hjälm

Faktaruta: huvudskador bland cyklister i Sverige
I Sverige går det 1,6 miljoner cyklade kilometer på varje huvudskada. På varje bestående huvudskada går det nio miljoner kilometer (medicinsk invaliditet mer än 0 %), och på varje allvarlig bestående skada (medicinsk invaliditet mer än 10 %) går det sexton miljoner kilometer. Se tabell nedan. Det cyklas två miljarder kilometer om året i Sverige, källa VTI, Tema Cykel – skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA tabell 1. Var fjärde cyklist i Sverige använder hjälm. Källa VTI, Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2009

Det är stora siffror... budskapet är att så länge man inte cyklar som en galning så är det lätt att undvika allvarliga skador, även utan hjälm!

huvudskador bland cyklister i Sverige
Huvudskador bland cyklister i Sverige (uppräknat, ej observerat). Källa STRADA/Transportstyrelsen. Klicka för större

2 kommentarer:

johannes sa...

Det vore kul med en artikel på detta tema på Yimby... :)

BTW, funderar på att köpa en el-lådcykel från cargobike - vad säger cykelexperten? De är ju så härligt billiga jämfört med andra (nihola etc).

Erik Sandblom sa...

Johannes, jag vet inte vilken cykel som är bäst. Men jag tycker man ska provcykla först. Helst ska man ska köpa av en butik med egen verkstad också. Och kanske tänka på andrahandsvärdet. Kanske fråga på www.cykelforum.se ?