tisdag 11 maj 2010

Våldsbrotten ökar inte


Medvedev och Obama rustar ner

I tidningar skrivs det ofta att antalet anmälda våldsbrott ökar. Många ropar på fler poliser och hårdare straff. Men att antalet anmälda våldsbrott ökar behöver inte betyda att det faktiska våldet ökar. Det kan lika gärna bero på att folk blir mer benägna att anmäla brott.

Enligt Brottsförebyggande rådet visar så kallade brottsofferundersökningar att våldsbrotten legat stilla sen början på nittiotalet.

Brottsförebyggande rådet: Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007

Att detta faktum går emot mångas föreställningar om ett allt hårdare samhälle visas av kommentarerna till en debattartikel i ämnet. Tommy Hoff, poliskommisarie, förklarar i sin artikel att det finns olika sätt att mäta antalet våldsbrott. Men sju av sju kommentatorer verkar ha missat poängen och upprepar att antalet anmälda våldsbrott ökar.

Lidköpingsnytt: Debatt: Våldet i samhället har inte ökat

Inga kommentarer: