torsdag 13 maj 2010

Mest cykling i rusningstid


Cykeltrafiken är mer toppig än biltrafiken. Klicka för större

Det har kommit en ny studie som visar att ökad cykling inte påverkar trängseln i Stockholm nämnvärt. Studien har antagit att man inte kan hämta eller lämna barn på cykel, vilket jag tycker är lite tråkigt eftersom det faktiskt finns barnsitsar till cykel.

Hjälper förbättringar för cyklister mot bilköer?
Hur mycket kan förbättringar för cyklister bidra till att minska vägträngseln och förbättra miljön? (PDF)
SvD: MP är ute och cyklar i fråga om trängseln

Studien verkar också räkna på trafiken över hela dygnet. Men cyklingen är koncentrerad till rusningstid, mer koncentrerad än biltrafiken, och ger därför större inverkan på trängseln än man kanske tänker sig. Se figurer ovan och nedan från Köpenhamn. Källa Færdselstællinger og andre trafikundersøgelser 2003-2007


Under maxtimmen i riktning mot stan är cyklister i majoritet

Fler cyklister än bilister i Köpenhamns innerstad - Ecoprofile

3 kommentarer:

Christoffer Carstens sa...

Efter att ha läst PM:et skulle jag vilja påstå att det inte går att dra några slutsatser alls eftersom det inte med ett enda ord beskrivs hur studien gjorts. Inga metoder, inga ingångsvärden, inga antaganden förutom längden på resorna som ersätts med cykel etc.

Trist att man inte väljer att redovisa detta, speciellt då det tas upp och används politiskt av SvD

Erik Sandblom sa...

Christoffer, jag antar att de gjorde datakörningar i "RES 2005–2006 Den nationella resvaneundersökningen".

På folkpartiet i Nackas blogg så ställs frågan om cykling kan avlasta kollektivtrafiken som i sin tur då blir mer attraktiv för bilister på lite längre sträckor. SL har ju en stor marknadsandel för resor in mot innerstaden. Se "Fakta om SL och Länet".

Christoffer Carstens sa...

Är inte den undersökningen erkänt dålig på just cykelfrågor? Har för mig att mina trafikbekanta har sagt något om att den gjordes under vintern och grovt underskattar cyklingen.

Det framgår ändå inte hur man gjort. "Datakörningar" är ju också ganska vagt.