fredag 4 april 2014

Skolcykling mer än halverad på 30 år


Klicka för större

För trettio år sen var cykel ett naturligt färdmedel bland elever i Sverige. I åldersgruppen 10-12 fick över 90% av eleverna cykla utan vuxens sällskap, medan hälften av 7-9-åringar fick det. Idag är det bara var tredje elev som cyklar, och en del av dem har sällskap av vuxen.

Idag väljer många föräldrar att skjutsa sina barn i bil för att det är snabbt och bekvämt, enligt en DN-artikel. Men det snabbaste och bekvämaste är att barnen inte skjutsas alls, utan själva går eller cyklar till skolan. Tänk om barnen gjorde läxorna och städade rummet helt automatiskt. Såna barn vill väl de flesta föräldrar ha?

Ibland påstås att det är för långt till skolan, men det stämmer inte. Många skjutsas trots att de bor inom en kilometer eller två. Att gå och cykla är också bra för inlärning och självständighet. Och trafikfaran är ofta överdriven. Trafiken har aldrig varit säkrare än idag.

Ibland pekas föräldrarna ut som nyckelspelare. De uppfostrar barnen fel, enligt en SKL-rapport i ämnet. Men föräldrar agerar inte i ett vakuum. Även myndigheterna har en roll. Genom lagar och kampanjer har de skapat en social norm att cyklister, särskilt barn, förväntas bära hjälm och reflexväst. Att barn rör sig på egen hand i samhället är någonting dåligt.

Så var det inte på åttiotalet.

Källor:

Effekter av kampanjer, debatt och opinionsbildning? Förändringar i föräldrarnas omsorg om barnens trafiksäkerhet. Resultat från två rikstäckande undersökningar om barn i åldrarna 4-12. VTI 1985

Barns skolvägar 2012. Trafikverket

Gående och cyklande barn koncentrerar sig bättre. YIMBY

Inga kommentarer: