lördag 26 februari 2011

Hjälmkampanjer underblåser rädslan för bilister


The Weekly carnageAbout The Weekly Carnage

Berusade bilister kommer på fjärde plats bland saker svenskar är rädda för. Globalt kommer fortkörare och rattfyllerister på tredje och fjärde plats.

När jag säger till människor att kampanjer för cykelhjälmar avskräcker från cykling så kontrar de med att lag om bilbälten inte tycks avskräcka från att köra bil. För det första borde cykelhjälmar jämföras med bilhjälmar och för det andra befinner sig cyklister utanför bilen medan bilisten befinner sig inuti. Cyklister är därför redan i utgångsläget rädda för bilister, och hjälmkampanjer underblåser den rädslan. Bilister säger ibland att de är rädda för att köra över cyklister, men det är faktiskt värre att bli överkörd än att köra över. Dessutom är det bilisten som sitter vid spakarna, vilket minskar bilistens känsla av maktlöshet.

Cyklisters rädsla för bilister kan sägas vara befogad eftersom tre av fyra omkomna cyklister i Sverige dog i kollision med motorfordon. I USA är andelen ännu högre. Men om cykling verkligen är farligt kan diskuteras, eftersom cyklister lever längre. Och ju fler som cyklar desto säkrare blir det.

Svenska Dagbladet: Var vi bor i världen avgör våra rädslor

sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Skadefrekvens

Cykling förlänger livet och ökar trafiksäkerheten - Cykelsmart

Bilbranschen pratar cykelhjälm men tiger om bilhjälm - Ecoprofile

2 kommentarer:

Simon Tullstedt sa...

Hjälmkampanjer kanske inte är det bästa att satsa pengarna på, men att ha hjälm när man cyklar är för mig en självklarhet. Här i Stockholm har 70% hjälm och då är det ju inte heller nåt konstigt att ha hjälm. Tror inte att folk avskräcks.

Bilar är inte mjuka, det har jag och många med mig lärt oss den hårda vägen...

Erik Sandblom sa...

Simon, 80% av alla arbetsresor inom Stockholm är kortare än en mil. Trots det sker knappt var tionde resa (totalt sett) med cykel. Så cykel verkar vara mindre populärt än det borde vara. Det vore förvånande om hjälmkampanjer inte bidrar till impopuläriteten. Det finns ju inga hjälmkampanjer för fotgängare, bussåkare eller bilister.

Cykelstockholm i siffror 2006 (PDF)