lördag 19 mars 2011

Rensa i avdragsfloran!


Det blir snurrigt med alla avdrag

Om man bor i egen villa eller bostadsrätt och har lån så får man lägre skatt i form av ränteavdrag. Men den som bor i hyresrätt får inte göra ränteavdrag, inte heller den som äger hyreshuset. Eftersom ränteavdragen gynnar villor så antar jag att det underblåser stadsutglesningen. Och eftersom det uppmuntrar till belåning så ökar det riskerna i det finansiella systemet. Eftersom det är svårare att flytta från ett ägt hem än en hyrt hem så hämmar det arbetsmarknaden också. Vi flytt int.

Vad fördelen är vet jag inte, förmodligen är det något hemägarideal som ska skydda oss mot ryssarna eller nåt.

Dessutom leder stadsutglesningen till att folk får längre till jobben. Men det har dom tänkt på och infört reseavdrag. Ju mer pengar man betalar för att resa till jobbet desto lägre skatt får man. De flesta och största avdragen görs av bilister i grannlän till storstadsområdena. Och eftersom cykling är så billigt gynnas cyklister inte alls.

Stadsutglesning ger mer bilåkande vilket leder till hjärtinfarkt. Bilpendlare löper 70% ökad risk för hjärtinfarkt. Men det har dom också tänkt på! Så nu finns det friskvårdsavdrag. Det innebär att man kan cykla på en stillastående cykel i en motionshall för 1000 kr i månaden, på arbetsgivarens bekostnad. Och då får arbetsgivaren lägre skatt.

sv.wikipedia.org/wiki/Ränteavdrag
sv.wikipedia.org/wiki/Reseavdrag
sv.wikipedia.org/wiki/Friskvårdsavdrag

Umeå universitet: Bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt
De som regelbundet åker bil till arbetet löper drygt 70 % högre risk att drabbas jämfört med de som promenerar, cyklar eller tar bussen till arbetet.

Med rättvisa skatteregler kan vi få fler hyresrätter
Fastighetsägarna, hyresgästerna och allmännyttan skriver gemensamt på DN Debatt

Se också tidigare inlägg: Välfärdssjukdomar är Sveriges malaria

Ekot: Vill ge cyklande politiker belöning
Jönköpings kommunfullmäktige ger extra pengar till alla ledamöter som kör bil till mötena

Inga kommentarer: