söndag 20 februari 2011

Vattnet sinar i Arabländerna

Jemen är ett av länderna där folket demonstrerar för demokrati. Gemensamt med Egypten och Tunisien tycks vara att matpriserna ökar i takt med att oljepriset stiger och klimatförändringar leder till missväxt i bl a Ryssland, som i vanliga fall exporterar mat. Jemen är också ett land fattigt på vatten.

Sveriges Radio: Satsningar på att hålla Döda Havet vid liv - reportage från Jordanien

The Guardian - What does the Arab world do when its water runs out?

Water poverty index, by country in 2002

Ecoprofile. Globala sötvattensresurser

Inga kommentarer: