måndag 14 juni 2010

Bilister behöver hjälm och neonfärger

Studier visar att bilar i mörka färger oftare är inblandade i olyckor. Allra säkrast är att klä in bilen i skrikig neongul folie med breda reflexränder. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, kommer därför stå vid infarterna till stan och dela ut gratis foliekitt till bilisterna i morgonrusningen.

Men enligt en opinionsundersökning beställd av försäkringsbolaget Fjant & Böös vill 63 % av bilisterna prioritera sobra färger före synligheten.

- Det krävs lagstiftning, säger NTFs representant.

DN: Frillan väger tyngre än skallen
Sydney Morning Herald: Black cars in more accidents: research

Naturligtvis jobbar Trafikverket med att bygga ut bilbanenätet. Det är även förbjudet att köra bil på allmänna vägar där det finns motorväg eller vajerväg i närheten. Det är för bilisternas egen säkerhet förstås, trafiksäkerheten måste alltid gå före.

Kvällsposten: Cyklade på väg - åtalas
Skånska Dagbladet: Han tänker fortsätta använda körbanorna
Skånska Dagbladet: Påkörd cyklist åtalasEn annan viktig trafiksäkerhetsfråga är bilhjälmar.

- Vi jobbar med många frågor parallellt och angriper olyckorna från flera håll samtidigt. Prylar gör dig säkrare, säger Claes Ding, trafiksäkerhetschef på Trafikverket.

- Prylar är bra, säger NTFs representant. Den som inte bär hjälm har inget att skydda. Köp prylar av våra sponsorer!

Erfarenheten från Australien visar att bland bilister som kommer till sjukhuset så är det oftast huvudet som tagit värsta smällen. Bland bilförare som omkommit i trafikolyckor har 49 % allvarliga eller mycket allvarliga skallskador. Det visar en fransk studie från 2008. Forskare menar att hjälmliknande pannband skulle kunna minska bilisternas skallskador med över 67 %.

Centre for Automotive Safety Research: CASR Headband

The development of a protective headband for car occupants

Prevention of head injuries to car occupants: an investigation of interior padding options
Head injuries to car occupants resulting from crashes on Australian roads are a major cause of death and permanent brain damage. ... Protective headwear, similar to a soft shell pedal cycle helmet, is estimated to be much more effective than padding the car in preventing cases of fatal brain injury and in improving the outcome in cases of severe brain injury. With each of these forms of protection the benefit appears likely to be greatest for cases which would otherwise sustain a brain injury of moderate severity (improved outcome in 40 and 25 per cent of cases respectively).

The fatal injuries of car drivers. Ndiaye A, Chambost M, Chiron M.
3.4. Injuries responsible for death
The injury description was sufficiently complete to explain the death of 287 casualties with at least one AIS 4+ injury. These injuries were 478 in number and are described in detail in Table 3. The four most frequently affected areas were the thorax (62% of casualties), the head (49%), the abdomen (10%) and the spine (9%).

Inga kommentarer: