torsdag 10 juni 2010

Mer om skolbarn och cykelhjälmar

Min artikel på Yimby om skolbarn och cykelhjälmar har väckt några invändningar. Dels sägs folk ha långt till dagis och jobb, eller har flera barn på olika dagis, och därför måste barnen skjutsas i bil. Dels tror man att halveringen bland skolbarn som cyklar har andra orsaker. Så jag har tagit fram två bilder.

Den första visar hjälmanvändning och cykling bland skolbarn i åldern 6-15 år, samt Sveriges befolkning i åldern 6-15. Befolkningsförändringar kan inte förklara varför cyklingen bland skolbarn halverades mellan 1988-1992 och sen inte återhämtade sig. Jag har delat befolkningen i åldern 6-15 med 200 för att få plats med kurvorna med samma vänsterskala:


Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2009 Samt SCB Sveriges folkmängd (i ettårsklasser) 1860-2009

Källan VTI ifrågasätts. Citat: "Förändring av cykelhjälmsanvändningen skattas i studien genom en sammanslagning av observationsdata från totalt 157 enskilda mätplatser från de 21 orter i Sverige som ingår i mätserien. Mätmetodiken har varit densamma under alla år, observationerna har utförts vid samma platser och vid samma tidpunkter. Vissa enskilda år kan det dock ha förekommit bortfall/ersättning av enskilda mätplatser, se vidare i avsnitt 'Statistisk analys och bortfall'." Slut citat. Så jag tror det är ett tillräckligt bra underlag för att dra slutsatsen att cyklingen minskat, även om man skulle bortse från enskilda mätår.

Här kommer en bild från Eniro kartor. Sök på ort och "daghem". Det finns dagis överallt. Cyklar man fem kilometer (hälften av befolkningen har mindre än fem kilometer till jobbet) så passerar man ett antal dagis.På nittiotalet skedde 12% av resorna med cykel [1]. Idag är det 9-10% enligt senaste resvaneundersökningen från Trafa [2].

För mig är det tydligt att hjälmkampanjer och hjälmlagar minskar cyklingen.

[1] Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik
[2] Källa Sika/Trafa, RES 2005-2006 Den nationella resvaneundersökningen, figur 6.1.

Tillägg 11 juni:
VTI svarar på Yimby GBG. Bl a att man inte ska fästa för stor vikt vid det första mätåret för att det var så många skolbarn som cyklade då: "Speciellt riskfyllt blir det om man bara jämför med startåret 1988, som hade väldigt många grundskole-observationer." Men det är precis det man förväntar sig när man utgår från att hjälmkampanjer minskar cyklandet. De är de första åren som är minst påverkade av hjälmkampanjer.


Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2002. Resultat från VTI:s observationsstudie år 2002

Inga kommentarer: