onsdag 20 maj 2009

Rätt fokus på cykelsäkerhet?


Copenhagen Cycle Chic Goes to Amsterdam 02

De senaste åren har det kommit studier som visar att trafiksäkerheten för cyklister ökar ju fler som cyklar. Samtidigt har cykelkramare under många år utkämpat ett religionskrig om cykelhjälmar. På Streetsblog från New York City ställs nu frågan hur produktivt det egentligen är med ett stenhårt fokus på trafiksäkerhet. Att den frågan ställs kanske kan ses som början på slutet av religionskriget. Låt mig därför beskriva religionskriget och varför det tycks avta:

På cykelforumet Happymtb drog jag igång en diskussion om Folksams hjälmkampanjer. Folksam skräms med att 85% av skallskadade cyklister saknar hjälm i Sverige, men nämner inte att även 85% av cyklister i allmänhet i Sverige saknar hjälm (det skiljer sig mycket bland städer, t ex 60% i Stockholm men bara 9% i Malmö). Vidare nämner inte Folksam att 80% av alla skallskador i Sverige är lindriga. I en lindrig skallskada är det sällsynt att man får bestående men. Det är som att bryta armen. Efter ett tag blir man helt återställd.

Låt mig nu backa tillbaka ett steg. Folksams pressmeddelande är naturligtvis inte gripet ur luften. Det har gjorts många studier med kontrollgrupper där den ena gruppen cyklister bar hjälm och den andra inte. Grupperna med hjälmar fick mer än halverad risk för skallskador. Med detta till grund infördes lag på cykelhjälmar i många engelsktalande länder med låg andel cykelresor. Men även i Sverige är det lag på cykelhjälm, för barn, eftersom skallen inte är färdigutvecklad förrän tonåren.

Så långt tror jag de flesta är överens. Det som triggade religionskriget handlar nog mest om hjälmlagarnas resultat. Figuren nedan kommer från VTI, Väg- och transportforskningsinstitutets studie "Effekter av åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning". PDF-en är låst, så man kan inte kopiera texten, men de menar att cykelhjälmslag är bra och baserar sig kortfattat på figuren nedan:Figuren visar att antalet skallskadade cyklister minskade 70% i samband med att lagen infördes i delstaten Victoria i Australien. Figuren tar inte hänsyn till att cyklandet minskade. Här kommer en annan figur som visar antalet skallskador fördelat på antalet cyklister i en annan delstat, Western Australia (denna figur kommer INTE från VTIs rapport!)


Källa Cycle helmets – an overview


Källa Wikipedia: Bicycle helmets in New Zealand

Och här ovan är motsvarande figur från Nya Zeeland. I både västra Australien och Nya Zeeland hade hjälmlag och ökat hjälmbärande ingen inverkan på risken för skallskador för vuxna cyklister. Att effekten av hjälmlagarna inte stämmer med studierna med kontrollgrupper kan ha flera möjliga förklaringar. En hypotes är att cyklisternas beteende är viktigare än hjälmbärandet; ena kontrollgruppen kanske bestod av folk som cyklade i lugna bostadsområden, medan andra gruppen kanske cyklade mer i trafik och på platser med dålig beläggning. Även andra trafikanters beteende spelar roll för cyklisternas säkerhet.

Så jag tror att Folksams pressmeddelande kanske kan förklaras med den förvirring som uppstod när hjälmlagarna inte fick den förväntade effekten. Min egen slutsats, efter några års funderande, är att hjälmbärande inte har någon effekt på skallskadorna bland cyklister på befolkningsnivå.

En annan sak som sällan nämns utanför cykelkretsar är att det är säkrare att cykla än att gå per kilometer räknat.


Källa DTU Transport. Observera att uppgifterna gäller totalrisk, det vill säga både risken för mig själv och risken jag utsätter andra trafikanter för. Samma förhållande gäller i England. The Guardian: Why cycling's safer than walking

Nu berättas på Ekot att de flesta olyckorna i Sverige inträffar under fritiden. Över 100 000 människor skadade sig då de idrottade. Närmare 30 procent av dessa gjorde illa sig när de spelade fotboll. Så länge man har kul och får motion så kanske det inte är så farligt med några olyckor, om de inte ger bestående men?

2 kommentarer:

cleo sa...

Hej
Jag är glad för att du tar upp de här frågorna. Många har fastnat i mantrat att cykelhjälm räddar liv och bör lagstiftas men ingenting fokuseras på människors beteeden. Cykla gärna utan lyse på kvällen i hög hastighet med händerna i fickorna..bara du har hjälm, så betraktas du som förståndig.
Varför fokuserar man inte mer på beteendet? Varför lär man inte barn att cykla ordentligt? Man börjar misstänka att det är hjälmtillverkarna som ligger bakom hjälmpropagandan och att skrämseltaktiken helt enkelt stavas " marknadsföring". Lyckas man skrämma upp tillräcklig många att köpa hjälm, kommer tillverkanas vinst öka.
Fortsätt skriv om det här.

Erik Sandblom sa...

Tack för uppmuntran Cleo!

Jag håller med om att det behövs trafikutbildning för barn, och varför inte vuxna också (frivilligt). Folk väntar allt längre med att skaffa körkort vilket innebär att många cyklister inte har någon som helst trafikutbildning. Jag såg en film nånstans med holländska högstadiebarn som gick trafikutbildning och lärde sig cykla i rondell mm.

Jag känner en cykelreparatör som fick uppdraget att se över skolbarns cyklar och han blev förskräckt över trasiga bromsar mm. Han fråga en flicka hur hon cyklar nerför backar, och hon sa att hon kliver av och leder cykeln!! Så föräldrarna har ingen koll på barnens cyklar. Inte ens fungerande bromsar. Hallå?

Det finns en bok på engelska som heter "Cyclecraft" som jag kan rekommendera till alla som vill bli en bättre cyklist.