fredag 8 maj 2009

Töntighetsmätare

Idag har jag fått reda på att en del bilar har förbrukningsmätare så att man kan se hur mycket bränsle som går åt precis just nu. Det är det töntigaste jag hört på länge. Man kan alltså se i realtid hur mycket man förstör miljön.
USA Today: Fuel-efficiency gauges start appearing in non-hybrids

Om man bryr sig om sånt så är det väl bara att cykla istället? Hälften av alla amerikaner bor inom fem miles från sina jobb [1], och hälften av svenskarna bor inom fem kilometer [2]. Det tar 20 minuter att cykla. Hälften av svenskarna bor inom fem kilometer från en järnvägstation [3]. Och hälften av bilresorna är kortare än fem kilometer [2].

Den som cyklar blir rik och vacker. Den som kör bil blir fattig och tjock.


Tänk på barnen! Cyklister i San Francisco. Foto Adrienne

[1] www.1world2wheels.org/get-involved
[2] källa infrastrukturpropositionen 2008 sidan 150
[3] Banverket: Cykelhantering vid tågresor

Inga kommentarer: