tisdag 26 maj 2009

Energisnåla nollemissionsfordon för urbant, intermodalt resande


Spionbild på nya fordonet

GM och Segway arbetar på en helt ny typ av solcellsdrivet fordon som inte liknar något du sett förut. Projektet har fått statlig medfinansiering på tretusen miljarder dollar. Arbetet sysselsätter 50 000 gubbar som borde vara ute och röra på sig mer. Priset för den färdiga produkten har ännu inte slutligen fastställts, men under förutsättning att konsumenten får ett prylköparbidrag på hundrasjuttioåttatusen kronor, så ska priset bli överkomligt. Konsumenten får då lägga ut en beskedlig summa på mellan 100 000 och 200 000 kr. Det tillkommer en månatlig abonnemangsavgift på 3000 kr, där service ingår. Produkten väntas vara särskilt intressant för fattiga studenter och annat löst folk som inte kör bil.

Parallelt med detta utvecklas en annan innovativ, tvåsitsig fordonstyp. Eftersom de flesta fyrsitsiga fordon i rusningen endast har förare, så innebär det tvåsitsiga fordonet en stor besparingspotential. Den ensamma föraren minskar därmed sin transport av tomma stolar med 66%.Streetsblog: Cartoon Tuesday: GM Imitates WALL-E With La-Z-Boy on Wheels

Inga kommentarer: