lördag 8 december 2018

Systematiskt arbete mot högersvängsolyckor i Danmark


Lägre förarhytt med mer glas ger bättre förarsikt. Foto Eon

En nyutkommen broschyr (länk nedan) beskriver det danska arbetet mot högersvängsolyckor. Danska Havarikommissionen for vejtrafikulykker gav 2006 ut en viktig rapport om dessa olyckor, vilka inträffar när lastbilschaufförer svänger höger och mejar ner gående och cyklister. När chauffören ska svänga höger och ser över axeln syns bara bara en vägg.

Rapporten analyserade 25 högersvängsolyckor, varav nio med dödlig utgång, som inträffade i åtta månader under 2005. Det genomfördes intervjuer med de flesta av chaufförerna, de överlevande cyklisterna och flera vittnen, och Havarikommissionen jämförde detta med data från bl.a. polis, sjukhus, och kommissionens egna besiktningar av olycksplatserna och fordonen.

Intressanta resultat
Två intressanta resultat framkom. Ett var att cyklisterna inte överkördes av lastbilens bakhjul, utan av framhjulet. Ett annat resultat var att det är svårt, nästan omöjligt, för chauffören att titta i rätt spegel vid rätt tidpunkt. När chauffören har tittat klart i alla speglar kan det ha kommit en ny trafikant i första spegeln.

Därför föreslogs att hytterna ska få bättre förarsikt med låga sidorutor på höger sida, och låg framruta.

Samma år skapades Højresvingsgruppen, där frågan diskuteras två gånger om året. I gruppens finns representanter från myndigheter, universitet, lastbilsföretag, fackföreningar och även Cyklistforbundet.

Ett ökat antal högersvängsolyckor 2013 fick transportministern att beställa en utredning som skulle se om Danmark kunde lära sig något av utlandet. Från Sverige och Nederländerna kom förslaget om cykelbox. Utredningen mynnade i förslag om bl a tillbakadragen stopplinje, separat reglering av cykeltrafik, förgrönt för cyklister, separat körfält för högersväng och avkortad cykelbana.

En del i arbetet har varit poliskontroller där polisen använder så kallade spegeldukar, presenningar på 8x12 meter som polisen lägger ut vid sidan av lastbilen för att kontrollera att speglarna täcker de ytor som krävs. Vid kontrollerna har det visat sig att speglarna varit felinställda, och i en del vindrutor har det funnits föremål som skymmer sikten. Chaufförerna hade satt upp fotbollsvimplar, familjefoton, kaffemaskiner och datorer framför rutan. Sådant ger böter eller indraget körkort.

Några lustigheter
En del åtgärder verkar lite lustiga. För att upplysa elever får skolor besök av lastbilschaufförer och lastbilar. Eleverna får också reflexvästar, vilket är förunderligt eftersom hela grejen med högersvängsolyckor är att chauffören inte kan se genom hyttens plåtväggar. Det ändras inte av cyklisternas klädsel.

En annan lustig tanke är att cyklister inte ska "insistera på sin rätt". Men jag hittar inget i rapporten om att insisterande cyklister är en orsak till olyckor. Hur insisterar man något inför en person som sitter bakom en plåtvägg och varken syns eller ser?

Den bästa åtgärden är nog att gå på källan, nämligen den dåliga förarsikten ur lastbilarna. Från 2009 har Köpenhamns kommun ställt krav på förarsikten ur sopbilar som kör för kommunen. Bilarna har låg förarhytt, sänkta framrutor och extra mycket glas, bland annat i höger sidodörr.

Mycket arbete återstår, men det är fint att se att man i Danmark arbetar systematiskt med att minska högersvängsolyckor.

Forebyggelse af højresvingsulykker i Danmark. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (PDF)

Inga kommentarer: