torsdag 14 juni 2012

Gör cykelbanan att det blir attraktivt att cykla?


Kanske borde cykelbanan ligga mitt i vägen istället? Pennsylvania Avenue, Washington DC

John Pucher skriver i sin nya bok City Cycling att det behövs cykelbanor på större vägar samt prioritet för cyklister i korsningar. Antagligen menar han att på mindre gator behövs inga cykelbanor för att man istället dämpar trafiken där. Det tycker jag låter bra.

I Sverige tycker jag man ofta gör tvärtom: duttar med cykelbanor lite överallt och bara undantagsvis prioriterar cyklister i korsningar. Man tappar fokuset på att göra det attraktivt att cykla. En cykelbana på en lågt trafikerad gata gör knappt någon nytta eftersom cykelbanor ofta har någon form av nackdel som till exempel att det är svårare att svänga vänster, att asfalten är dålig eller att man blandas med fotgängare, hundar och barnvagnar.

En cykelbana längs en större väg ger en välkommen respit från läskiga bilister, men när man kommer till en korsning blir det ofta krångligt för cyklister att svänga vänster. Eller så slingrar cykelbanan i snäva svängar mellan ett virrvarr av bilfiler.

Frågan borde vara: Gör den här cykelbanan att det blir mer attraktivt att cykla?

It’s All About ‘High Heels on Wheels’- ‘City Cycling’ Talk With John Pucher

Varför har man gång- och cykelbanor?

Bort med berättigade bilister!

2 kommentarer:

Jakob Hammarbäck sa...

Det blir ju sannerligen lättare för MEMILS (MEdelåldersMänI Lycra) att köra om när alla cyklister är samlade i mitten. Istället för att kasta sig ut i ett bilfält...

Förslagsvis kan cykelboxarna vid rödljusen användas för sidledes förflyttning om man skall svänga...

Erik Sandblom sa...

Ja cykelboxar är bra!