onsdag 27 juni 2012

Folksams spökhistorier

När cyklister hamnar på sjukhuset för skallskada är typfallet att de kommer hem dagen därpå. Vårdtiden är i genomsnitt 1,7 dagar (källa VTI, se nedan). Men det räcker inte för att få folk att använda hjälm (eller ta den obligatoriskt försäkrade bilen istället) så Folksam rullar ut en ny modell: spökhistorier.

I ett pressmeddelande från 2011 påstår Folksam att 10 000 cyklister skadas varje år och att var femte får bestående men, eller 2000 stycken. Men går man till myndigheten Trafikanalys är det 2500 cyklister som skadas, totalt sett (källa se nedan). Trafikanalys räknar bort de som åkte hem från akuten samma dag. Bara patienter som vårdades minst en dag räknas med. Så att majoriteten av dessa skulle få bestående men tycker jag reser frågan om vad ett bestående men är. Är det ett ärr? Ett knä eller en axel som säger ifrån när man tar i för mycket? Att man får huvudvärk av att se på nyheterna för mycket?Jag vet inte hur Folksam gör sina riskbedömningar. Bild av Rube Goldberg

Ännu löjligare blir det när Folksam pratar om definitionen på bestående men. Att så många fick bestående men är inget faktum utan en uppskattning som Folksam gjort, baserat på tidigare erfarenheter. En uppskattning är alltid vansklig att göra och framförallt blir det svårt för vanliga medborgare att förstå vad uppskattningen baseras på. Hur bestående är bestående? Hur menligt är ett men?

En vidare dumhet i Folksams pressmeddelande är att bara polisrapporterade skador finns med i statistiken och att det därför finns ett mörkertal. Det stämmer inte, för ända sedan 1998 har även sjukhusen fört statistik över trafikskador. Statistiken sammanställs varje år av myndigheten Trafikanalys. Så det mörkertal Folksam pratar om har varit belyst i över ett decennium.

VTI - Trafikskador 1998–2005 enligt patientstatistik tabell 12a & 12b

VTI - Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2011, resultat från VTI:s observationsstudier
Den genomsnittliga hjälmanvändningen är 31,8 procent för år 2011

Trafikanalys: Vägtrafikskadade i sjukvården 2010

Stort mörkertal för cykelolyckor visar ny olycksstatistik - Folksam

Riskabelt att cykla i Göteborg - Göteborgs-Posten

2 kommentarer:

Anonym sa...

bra skrivet!

Anonym sa...

Livet är farligt. Se denna länk om inomhushjälm för vuxna vid städning.. man baxnar.....


http://tryggasidan.wordpress.com/hemma/inomhushjalm/inomhushjalm-for-vuxna-test/