lördag 2 juni 2012

Naturgas konkurrerar ut kol i USA

Naturgas har blivit billigare i USA eftersom man utvinner gasen med en ny metod, fracking. Naturgasen har blivit så billig att elproducenter byter en del av sin produktion från kol till naturgas, skriver New York Times. Fracking kan smutsa ner grundvattnet men naturgas ger lägre koldioxidutsläpp än kol.

Därför faller oljepriset så mycket just nu - Svenska Dagbladet
I USA har dessutom de industrier som kan bytt från olja till naturgas, som tack vare ny teknik kan produceras från underjordiska skifferlager. Det gör att det är överskott på naturgas i USA, samtidigt som samma teknik kan användas för att producera olja.

Even in Coal Country, the Fight for an Industry - New York Times
More than 100 of the 500 or so coal-burning power plants in the United States are expected to be shut down in the next few years. While coal still provides about a third of the nation’s power, just four years ago it was providing nearly half. ... The environmentalists figure that if they can shut down a third of the nation’s coal burning plants by 2020, emissions of greenhouse gases in the United States could be cut at least as much as they would have under a landmark 2009 climate bill that died in Congress.

2 kommentarer:

Mattias Carlsson sa...

Klimatnyttan av att gå från kol till skiffergas är omstridd. Anledningen är att det råder viss osäkerhet kring läckage av gas (metan) rakt ut i atmosfären i samband med utvinningen. Är detta läckage tillräckligt stort så är livscykelutsläppen från skiffergas större än utsläppen från kol.

Se t.ex. här: http://www.businessweek.com/news/2012-01-20/fracking-s-greenhouse-gas-contribution-splits-scientists.html

Anonym sa...

Många frågetecken återstår !
http://www.asposverige.se/2012/06/fracking-olonsam-lite-nettoenergi-stora-metangasutslapp/