onsdag 29 februari 2012

Nytt diagram: hjälmlagar fungerar inte i Sverige heller


Data för cyklande barn i Sverige finns bara fram till 2005. Men man ser att huvudskadorna minskade under perioden 1998-2001 trots att hjälmbruket minskade under samma period

Hjälmskeptiker gillar diagram som visar att när hjälmbruket ökar så minskar inte andelen skadade cyklister med skador mot huvudet. De flesta diagram kommer från Australien och Nya Zeeland. Efter senaste hjälmdiskussionen på Happymtb hittade jag data som gör att man kan göra samma diagram för Sverige, fram till år 2005 när det blev lag för cykelhjälm för barn upp till 15 år.

Då hjälmbruk ökar borde skallskador minska snabbare än andra skador, dvs andelen skallskador borde minska. Men så blir det inte. Cyklister får samma utveckling som bilister och trafikanter i övrigt. Det är det diagrammen visar. Nedan ett likadant diagram från delstaten Western Australia:


Källa Cycle helmets – an overview

Varför fungerar inte hjälmbruk då? En förklaring är att skador mot huvudet är så osannolika, per kilometer räknat, att effekten av att bära hjälm drunknar i bruset av det egna och andras beteende. Om man slår ut huvudskadorna på cyklandet blir det 1,5 miljoner cyklade kilometer per huvudskada, eller en huvudskada på 380 000 cykelresor i Sverige. Om hjälmen bara påverkar ens beteende det allra minsta, t ex att man tar risker som man inte hade tagit utan hjälmen, så blir skyddseffekten lätt helt utraderad. Hjälmförespråkare menar att hjälmen halverar risken för skador vid en krasch, alltså från en skada per 380 000 cykelresor till en per 760 000 resor. Men en yttepytteliten beteendeändring i form av ökat risktagande ökar förmodligen risken minst lika mycket.

Källor: Trafikanalys: Vägtrafikskadade i sjukvården 2010 som kalkylblad, tabell 2b;
VTI - Trafikskador 1998–2005 enligt patientstatistik figur 5b;
VTI - Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2009 tabell 2a

sv.wikipedia.org/wiki/Cykelhjälm#Tidsserier

6 kommentarer:

Anonym sa...

Med den logiken borde man ju förbjuda bilbälten och krockkuddar eftersom bilister då borde bli mer riskmedvetna?

Erik Sandblom sa...

Ja, det finns en diskussion om hur skyddsutrustning påverkar beteendet. Fallskärm är ett extremt exempel. Få fallskärmshoppare skulle påstå att de inte låter sig påverkas av att de har skyddsutrustningen på sig. Läs mer på Wikipedia: sv.wikipedia.org/wiki/Riskkompensation

Förbud och tvång är nog inte så lyckade i sammanhanget. Man känner sig kanske lite för trygg när man följer alla regler.

Anonym sa...

Cykelhjälmen har kommit att bli nedgraderad genom studier
En norsk studie hävdar att hjälmen ökar risken för nackskador. Tidigare svängde man sig med siffror att hjälmen skyddade upp mot 60%.Nu talar man om en skyddsfaktor på ynkliga 43%.
Ingen vet i förväg hur en olycka ser ut och vilka vitala delar som riskerar att skadas och då hjälmen inte skyddar vare sig ansikte, nacke eller inre organ bör fokus ligga mer på prevention än på hjälmtvång.
I Nya Zeeland, där hjälmlag funnits sedan början av 1990-talet är debatten fortfarande het och krav finns att riva upp lagen då den inte har lett till önskat resultat. Det enda man med säkerhet har kunnat konstatera är en dramatisk minskning av både cyklister och antal cyklande kilometer.Att bara så ensidigt fokusera på hjälm är farligt då enbart hjälm inte räcker för säker cykling.Problemet är att de som bär en oftast tror de är odödliga.

Anonym sa...

Haha, snacka om skitfåniga uträkningar! Antal cyklande har minskat samtidigt, klrt som korvspad att antal skadade minskar också. liksom användandet av hjälmar. Om ingen cyklar, använder ingen hjälm, och då blir ingen skadad. Betyder det att det är 100% säkert att cykla utan hjälm? Släpp sargen och kom in i matchen, hjälm är en självklarhet.

Erik Sandblom sa...

Anonym, det är samma uträkningar som finns i vetenskapligt granskade tidskrifter som t ex British Medical Journal och Accident Analysis and Prevention. Jag har bara stoppat in data från Sverige.

Eftersom diagrammet bara visar skadade cyklister spelar det ingen roll om cyklandet minskar under tiden. Det kurvorna visar är andelen patienter som slog i huvudet. Eftersom kurvorna går neråt så visar det att färre patienter slår i huvudet. Men eftersom skadade bilister får samma utveckling som skadade cyklister så är det nog något annat än hjälmar som påverkar.

Anonym sa...

Bra extrapolering där, Anonym nr 3, låt mig få fortsätta: Om 100% använder hjälm är det alltså 0% säkert att cykla?
Äh, jag kommer med i matchen och tror att du snarare menade att det då är 100% säkert.