onsdag 15 februari 2012

Ökad cykling ger resiliens åt ekonomin


En stad som satsar på cykling gör det lättare för invånarna att spara pengar. Sparade pengar brukar så småningom komma i omlopp, men var? Lägger folk sina pengar på bilar och bensin hamnar pengarna i oljebolag och bilbranschen, förmodligen ganska långt bort från hemorten. Om människor istället cyklar och promenerar kan det hända att pengarna så småningom hamnar hos kvarterskrogen eller frisören, det vill säga lokalt. Man kanske till och med känner lokala entreprenörer vid namn.

Det kan vara värt för kommunen att tänka på. De flesta kommuner vill att staten ska bekosta tjusiga förbifarter som flyttar trafiken bort från innerstan. Men i längden leder det till mer biltrafik, mer avstånd och likriktade köpcentrum i periferin.

Kanske vore det bättre för kommunens ekonomi att tacka nej till statliga vägsatsningar, sluta tvinga fram bilparkering som krav vid bygglov, och satsa på cykling istället. Det är inte bara mycket billigare. Det gör det också lite lättare på sikt för ortens näringsidkare att konkurrera om konsumenternas pengar, när pengarna inte försvinner bort i den globaliserade bilbranschen.

Att gynna lokal handel kan vara bra på flera sätt. I en globaliserad värld med turbulent ekonomi är det bra att ha ett starkt lokalt näringsliv som kan stå emot tvära kast. För ekonomi handlar inte bara om kapital, räntor och löner. Det handlar om förtroende också. Om människor inte har förtroende för varandra blir det inga affärer. Ett bra sätt att skapa förtroende är att prata, och det gör man enklast med folk i närheten (med vissa undantag kanske, hmm).

Ökad cykling kan leda till en resilient lokal ekonomi. Lokala nätverk kan fungera även när finansbranschen kärvar.

How bicycling will save the economy (if we let it) - Grist
Imagine getting a $3,000 to $12,000 tax rebate this year. Now imagine it coming again and again. Every year it grows by around a thousand dollars. Imagine how this would change your daily life.

"The Space-Time-Money Continuum"

Nationella vägsatsningar urholkar lokala samhällen - Ecoprofile

Vad är resiliens? - Stockholm Resilience Centre
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas.

Systemfel i stadsplaneringen - YIMBY
Det andra systemfelet är att kommunerna tar mångdubbelt mer för byggrätter i centrum än för byggrätter i periferin, trots de högre kommunalekonomiska kostnaderna i periferin. Det blir därför olönsamt för byggbolagen att bygga i centrum.

sv.wikipedia.org/wiki/Parkeringsnorm

Cyclists Are Better Shoppers Than Motorists - Copenhagenize

Om projektet Hälsocyklare - Örebro kommun
De två första åren (2003-2004) hade antalet sjukdagar minskat med 75 procent enligt officiell statistik från landstinget.

Reduced sickness absence in regular commuter cyclist can save employers 27 million euros - Fietsberaad

Elly Blue's Bikenomics
Employees who bike are in better mental and physical health, perform better, and have fewer sick days. Customers who bike tend to have more disposable income and likely live in the community, meaning greater loyalty. And you don't have to pay for parking for either.

Inga kommentarer: