lördag 2 mars 2013

Huvudled och rondeller. Ett omaka par


Väjningsplikt på Delsjövägen, som annars är skyltad som huvudled.

Ju mer jag lär mig om trafik desto bättre förstår jag varför bilister ofta känner sig hunsade. Trafikreglerna och utformningen av vägarna skickar dubbla signaler.

Ett bra exempel är huvudleder som har byggts om med rondeller för att öka trafiksäkerheten. Det är ju bra men är inte huvudled och rondell egentligen oförenliga? Tanken med huvudled är ju just att korsande trafik inte ska begränsa ens framfart. Sen kommer man på att ojdå, det kan bli krockar om folk tänker så. Det är bäst att vi bygger rondeller, så att folk inte kör för fort genom korsningarna. Men borde man inte sluta skylta som huvudled då?


Efter rondellen är det åter skyltat som huvudled, det vill säga ingen väjningsplikt. Klicka för större. Foto (bägge) Google Streetview

Likadant är det med trafikljus. Tanken är att man ska köra rätt igenom korsningen utan att stanna. Tråkigt för den som råkar göra fel och hamnar i vägen för en bilist med grönt ljus. Det är ingen förlåtande vardagsmiljö.

Det verkar sitta långt inne, den här idén om att främja bilisters framfart. Det ger bilister en känsla av berättigande. Om man vill att bilister ska sakta ner och visa hänsyn är kanske grönt ljus och huvudled inte bästa sättet att uppnå det?

Ett annat bra exempel är parkeringsnormer och trängselskatt. Först förbjuder man hus utan parkeringsplats. På så vis ser man till att det alltid finns billig och riklig parkering. Det blir bekvämt och enkelt att ta bilen varthelst man ska. När detta bekväma och inbjudande system blir populärt säger man Nej! Nu är det dåligt för miljön, så vi inför trängselskatt. Man utformar alltså bebyggelsen för att det ska bli smidigt att köra bil och sen straffar man alla som gör det. Tänk på miljön!

Det skulle bli trevligare att gå och cykla om man slapp känna sig som en inkräktare på bilisternas utrymme. Att ta bort saker som parkeringsnorm, huvudled och trafikljus är bra sätt att minska bilisters dominans över cyklister och fotgängare.

Jag tror trafiksverige måste sätta sig ner och fundera igenom vad det är man egentligen vill.

Fotgängare lever farligt. Svenska Dagbladet
Den 62-åriga kvinna som gick mot rött ut på övergångsstället vid Noe Arksgränd fick så svåra skallskador efter kollisionen med lastbilen att hon avled. Väninnan, en kvinna i 50-årsåldern, klarade sig undan med lindriga skador.

– Ingen går att klandra. Väninnan säger själv att de gick mot rött och vittnen säger det också. Det är många som gör det och då kan man missa bilister, säger Hans Brandt.


sv.wikipedia.org/wiki/Huvudled

1 kommentar:

Johannes Westlund sa...

Jag håller med dig om att det skickas mycket dubbla budskap, men det finns å andra sidan två goda skäl till detta. Dels rent historiskt har trafikplaneringen haft bilen i centrum, vilket gör att det finns ett legacy bestående av utglesad struktur och bilcentriska miljöer. Någon gång måste man ställa om och då blir det dubbelt en övergångsperiod eftersom det fysiskt inte går att ställa om hela systemet samtidigt.

Det andra skälet är att trafikplaneringen som sådan har ett legacy av att vara bilkramande. Det sitter i trafikkontorens väggar, det är en del av varje trafikplanerares yrkesidentitet. Det är till och med till stor del formaliserat i regelverk såsom pbl att bygga utglesat och bilvänligt. Samtidigt sitter politiker och styr trafikkontoren och de vill promenadstad och cykel...

Så det är i själva verket inte det minsta konstigt att det blir dubbelt. Det blir dubbelt på grund av legacy. Och det måste antagligen bli dubbelt, för alternativet är att köra all in på den bilcentriska vägen. Och det är inte ett alternativ.