torsdag 27 december 2012

Fysisk aktivitet förbättrar reaktionsförmåganFerrera, Italien. Foto © Mikael Colville-Andersen/Cycle Chic.

Idag rapporterar Ekot om att 1600 äldre personer dör varje år, bara för att de trillade och slog sig. Det är tråkigt men som tröst finns det ett enkelt sätt att förebygga så kallade fallskador, nämligen fysisk aktivitet:

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar ett flertal olika funktioner i människans nervsystem. Funktioner kopplade mer omedelbart till den fysiska aktiviteten förbättras, exempelvis koordination, balans och reaktionsförmåga.
Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS sidan 28.

Och muskelträning i ungdomen gör skelettet mer tåligt. Sidan 24.

Fler pensionärer dör i fallolyckor än i trafiken - Ekot

Who is dying while riding a bike? As Easy as Riding a Bike
Dutch cycling deaths are skewed very heavily to the elderly; 71% of all cycling deaths are over the age of 60, and nearly 25% are over the age of 80.

Benskörhet tar liv i onödan. Svenska Dagbladet
Hon måste äta kalktabletter och röra på sig så mycket som möjligt för att skelettet ska hålla sig elastiskt.

Inga kommentarer: