fredag 7 december 2012

Cykling förbättrar koncentrationen


Foto California Institute of Technology Archives

Det är en vanlig missuppfattning att man lätt skadar hjärnan av att cykla. I själva verket är det tvärtom, forskning visar att barn får koncentrationssvårigheter av att skjutsas till skolan i bil eller buss. Hjärnan mår bra av att man rör på kroppen. Cykling är bra för hjärnan även på andra sätt. Forskare har funnit att blivande mammor som bor inom 300 meter från en motorväg har högre risk att föda barn med autism.

Vuxna kan också cykla utan panik, för vardagscyklister lever längre och får färre sjukdagar. Bland vuxna är stroke (hjärnblödning) en av de främsta orsakerna till funktionshinder. Stroke är 20 gånger så vanligt som att drabbas av skallskada vid cykling. Stroke förebyggs av att sluta röka, äta rätt och få vardaglig motion.

Många kommuner arbetar med att vända utvecklingen där allt fler barn anländer till skolan med bil. Det är berömvärt men varför behövs egentligen kampanjer för något så enkelt som att cykla till skolan? Kanske för att hjälm- och reflexkampanjerna har motsatt verkan. På Linköping kommuns hemsida finns kampanjen för att cykla till skolan behändigt på samma sida som kampanjen för att det är så farligt att man måste ha hjälm.

Hej så länge, nu ska jag ut och gnugga geniknölarna!

Länkar

Motion betyder mere for børns læring end mad. Folkeskolen.dk

'Bilbørn' lærer mindre i skolen - Politiken.dk

Skolebørn koncentrerer sig langt bedre efter en cykeltur - Danmarks Radio

Improved learning through physical activity - Government of Western Australia (PDF)
Physical activity enhances children’s learning capabilities and leads to better performance in the classroom

Autism: Air Pollution May Be to Blame, Study Suggests - CBS News

Eksos og trafikkforurensning kobles til autisme - NRK
I utgangspunktet er det ganske liten risiko for at et barn skal utvikle autisme. Fra forskerhold opererer de med 6 tilfeller per 1000 innbyggere i Europa og Nord-Amerika, opplyser Folkehelseinstituttet.

Trafik och miljö i skolan
En utveckling som vi ser idag är allt fler barn skjutsas till skolan och träningar.

Stroke
Varje år drabbas 30 000 personer av stroke (hjärnblödning). Stroke är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Källa Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Stroke

Varje år läggs 1300 cyklister in på sjukhus för vård för skallskada. Genomsnittliga vårdtiden är 1,7 dagar. Detta trots att bara två av tre cyklister bär hjälm i Sverige. Källa VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik tabell 12a & 12b

Så det är alltså 20 gånger så många som drabbas av stroke som av skallskada vid cykling, detta trots att bara var tredje cyklist bär hjälm.

1 kommentar:

Erik Sandblom sa...

Motion är bra för hjärnan, rapporterar Vetenskapsradion:

"Men redan nu kan man säkert säga att hjärnan, precis som resten av kroppen, mår dåligt när vi sitter och sitter och sitter."

Stillasittande är inte bra för hjärnan. Vetenskapsradion