tisdag 4 september 2012

Officiell statistik döljs i medierapportering

Dagens Nyheter skriver förvirrat om statistiken över trafikskador. Statistiken påstås vara ofullständig eftersom den inte omfattar sjukhusens rapportering. Men det stämmer inte eftersom myndigheten Trafikanalys i en särskild rapportserie sammanställt statistik över trafikskadefall enligt sjukvården ända sedan 1998.

Till exempel kan man i Trafikanalys rapportserie Vägtrafikskador i sjukvården se att antalet cyklister med skador mot huvudet halverats på tio år. Det kanske beror på hjälmbruk men i så fall blir det lite svårare att förklara varför bilister fått en ännu kraftigare minskning på skador mot huvudet.

Det är bra att DN fokuserar på huvudsaken, nämligen att statistiken kan vara ett verktyg för att se hur olika åtgärder hjälper trafiksäkerheten. Men DN gör det vanliga felet om att peka ut cykling som särskilt farligt. Stillasittandet tar bokstavligen 100 gånger så många liv som alla trafikolyckor sammanlagt, och ett sätt att komma åt det är att cykla mer. Cyklister lever längre.Klicka för större.

Olycksoffer döljs i officiell statistik - Dagens Nyheter

Vägtrafikskadade i sjukvården 2010. Trafikanalys

4 kommentarer:

Håkan D sa...

"Till exempel kan man i Trafikanalys rapportserie Vägrafikskador i sjukvården se att antalet cyklister med skador mot huvudet halverats på tio år. Det kanske beror på hjälmbruk men i så fall blir det lite svårare att förklara varför bilister fått en ännu kraftigare minskning på skador mot huvudet."

Svar : Kanske för att bilarnas har blivit säkrare än tidigare bilar? Krockkuddar, deformationszoner, bältessträckare, you name it. Utvecklingen står inte stilla och en modern bil är mycket säkrare än en äldre.

Erik Sandblom sa...

Ja så kan det vara. Men i Trafikanalys/Sikas rapport Vägtrafikskadade i sjukvården 2008 (PDF) står det såhär:

Det minskade antalet med hjärnskakning bland de svårt skadade, det vill säga inlagda på sjukhus minst ett dygn, kan troligen delvis bero på ändrade vårdrutiner för denna skadetyp under senare år (patienter läggs i allt mindre utsträckning in för observation under ett dygn).

Se avsnitt 2.12, sidan 26.

Och varför skulle krockkuddar och bältessträckare bidra till att just huvudskador minskar, men inte skador mot t ex armar?

Anonym sa...

"Och varför skulle krockkuddar och bältessträckare bidra till att just huvudskador minskar, men inte skador mot t ex armar?"

Jadu...

Erik Sandblom sa...

Jag är ingen expert på krockuddar men Volvo har haft krockuddar på sidan som standard sedan 1995.