fredag 14 september 2012

Moralpanik på åttiotalet


Nadezhda Tolokonnikova/Pussy Riot

I västvärlden är de flesta eniga om att moralpaniken i Ryssland över Pussy Riots sång i katedralen är överdriven. Därmed inte sagt att vi i väst skulle vara förskonade från moralpanik.

När sjukdomen AIDS började spridas i Sverige på åttiotalet blev myndigheternas svar att 1986 förbjuda så kallade bastuklubbar, där homosexuella män träffades. Det skulle hjälpa till att oskadliggöra viruset, ansåg man. Det dröjde sjutton år innan lagen avskaffades.

Cykling kan också reta upp känslorna. Eftersom cykling är så farligt planerade staden New York 1987 att förbjuda cykling på Manhattan vardagar kl 10-16. Man ville på så vis komma åt cykelbuden.

Vem minns bastuklubbarna? - Fria Tidningen
RFSL, RFSU och Venhälsan argumenterade för att ett förbud skulle vara kontraproduktivt. Aktiviteten på bastuklubbarna skulle förflyttas till andra sammanhang, där det dessutom skulle vara väsentligt svårare att informera om smittorisker. Synpunkterna vann inget gehör.

The Bicycle Uprising: Remembering the Midtown Bike Ban 25 Years Later - Streetsblog
The Midtown bike ban would operate from 10 a.m. to 4 p.m., Monday through Friday, clearly targeting the bike messengers whom the tabloid press and other opinion-mongers held responsible for the city’s rampant traffic chaos and danger, but infringing on everyone’s right to ride and declaring open season on the city’s hardy but beleaguered bicycle community.

Rysk tv: Oligark bakom Pussy Riots aktion. Ekot

Inga kommentarer: