måndag 25 april 2011

Jesus lever längre - precis som cyklister!


Bikes Are Shoes - cykelparkering vid Amsterdam Central

För tvåtusen år sen spikades Jesus upp på korset så illa att han dog. Men sen kom han tillbaka och var levande! Hur gick det till? Hade han en dubbelgångare med stor samarbetsvilja? Eller en assistent som återskapade honom från DNA? NEJ! Lösningen är så självklar -- han cyklade! Cyklister lever ju längre!

Det finns fyra studier som visar detta. Tre av dem finns ånnlajn medan den fjärde är på väg till mig med posten! Denna fjärde är nämligen så gammal att den bara finns på pergament papper. Den publicerades för 21 år sen. Men Transportstyrelsen verkar fortfarande inte ha läst den.

I en DN-artikel uppger Transportstyrelsen att 1800 cyklister får bestående men varje år. Men det framkommer inte att "bestående men" är enligt Folksams definition och att det mäts från 1 till 99%. Folksam kollar inte ens om folk verkligen fick bestående men, utan det är en riskbedömning som de hittat på för snabba upp försäkringsärenden. Transportstyrelsen pratar hjälmar också, trots att när fler bär hjälm så minskar inte huvudskadorna. Det nämns också att cyklister ofta slår sig, men inte att cyklister får kortaste vårdtiden.

DN: Cyklister i flest trafikolyckor

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. British Medical Journal

Cyklister får kortaste vårdtiden - Ecoprofile

http://sv.wikipedia.org/wiki/cykelhjälm#Emot
Cyklister lever längre. Två danska studier på 30 000 vuxna visade att vuxna som cyklar till jobbet har 40% lägre dödlighet än andra, trots att nästan ingen använde hjälm i Danmark när studierna gjordes. En litteraturstudie från Nederländerna, där nästan ingen använder hjälm, visade att bilister som byter till cykel i genomsnitt tappar 5-9 dagars livslängd till trafikolyckor, men samtidigt vinner 3-14 månaders livslängd på grund av bättre hälsa. Det innebär att om färre cyklar på grund av hjälmlagar eller hjälmkampanjer, så är kampanjerna kontraproduktiva.

Inga kommentarer: