torsdag 28 april 2011

Cycling. Towards Health & Safety


Cyklister får färre hjärtproblem, kortare vårdtider och lindriga skador. Foto Olof Blomqvist

Cycling, Towards Health & Safety kom 1992. Det är en rapport på 150 sidor från British Medical Association som visar att folk borde cykla mer. Beslutsfattare och allmänhet måste bli mer medvetna om de stora positiva hälsoeffekterna cykling ger, heter det.

Kapitel 11 är särskilt intressant. Där refereras flera studier angående vikten av motion för att inte dö av hjärtproblem. En unik tabulering av pendlingsdata från folkräkningen presenteras. Den togs fram av Office of Population Censuses and Surveys.

Tabuleringen visar att hälsofrågorna är viktigare än risken för skador och kollisioner. Bland alla pendlare i England (även icke-cyklister) står krockar med motorfordon för 1,3% av dödsfallen, medan hjärtfel står för 33%. Man kan säga att hälsan är 20 gånger tyngre än krockarna.

En studie på 9000 statsanställda visade att de 9% som rörde sig mest, t ex cyklade en timme i veckan, hade hälften så mycket dödliga hjärtproblem.

En studie på 1400 fabriksarbetare visade att de som cyklade ibland hade en hälsa motsvarande att vara fem år yngre. De som cyklade ofta var som tio år yngre. Det kan inte uteslutas att de cyklande hade andra hälsosamma vanor som t ex att äta bättre. 95% av de deltagande tyckte att motion var bra men bara 28% motionerade. Många tyckte att det vore trevligt att cykla mer men att det är för farligt.

Rapporten går även in på vilka skador cyklister får. Det visar sig att cyklister får korta vårdtider (55% vårdas mindre än två dygn på sjukhus) och lindriga skador. 80% av skadade cyklister får högst en tvåa på en sexgradig skala av skador (maximum abbreviated injury scale).

En av rekommendationerna i rapporten är att barn ska uppmuntras bära cykelhjälm, eftersom hjälmar kan skydda mot de skrapsår som kan uppstå vid låga hastigheter och eftersom barn har mjuka skelett. Men holländska data visar att huvudskada är kopplat till höga hastigheter (räcercyklister, mountainbiking och krock med bil) och barn cyklar inte så fort.

US non-cycling excuses, safety.

Fietsersbond: Fietshelmen
Uit onderzoek blijkt dat ernstig hoofdletsel vooral voorkomt bij slachtoffers die door een auto aangereden zijn en bij racefietsers en mountainbikers. Anders dan vaak gesuggereerd, vormen (jonge) kinderen niet de grootste groep slachtoffers. In gebieden waar de fietshelm verplicht is, daalt het risico op hoofdletsel niet, het fietsgebruik wel.

Inga kommentarer: