fredag 18 december 2009

Motorcykelhjälmar i USA

För tio år sen hade den amerikanska tidningen Forbes en skeptisk artikel om motorcykelhjälmar. De olika delstaterna i USA har olika lagar om detta. Det visar sig att delstaterna utan hjälmlag för vuxna har färre dödsfall än delstaterna med hjälmlag, om man slår ut antalet dödsfall på antalet registrerade motorcyklar.

Forbes: The Wild One

Jag har inte kunnat bekräfta detta. Däremot hittade jag många studier som visar att hjälmlagar ökar säkerheten för motorcyklister. Det har man kunnat se genom att flera delstater avskaffat och sen återinfört hjälmlagar. Under perioden utan hjälmlag har säkerheten för motorcyklister försämrats.


Evaluation of Motorcycle Helmet Law Repeal in Arkansas and Texas
Recall that Texas had a universal helmet law in force from January 1968 through August 1977, a law covering only riders under 18 from September 1977 through August 1989, a universal helmet law again from September 1989 through August 1997, and a law covering only young, or older untrained or uninsured, riders after September 1, 1997.

Men finns det andra faktorer inblandade? I delstaten Victoria i Australien minskade dödligheten bland fotgängare när hjälmlag för cyklister infördes. Man startade nämligen samtidigt kampanjer mot rattfylleri och fortkörning.


Head Injuries and Helmet Laws in Australia and New Zealand (PDF)

En annan intressant uppgift i Forbes artikel är att i 70% av kollisioner mellan bil och motorcykel så är det bilisten som gjorde fel. Det stämmer med en uppgift i The Guardian som säger att i 60-75% av kollisioner mellan bilar och vuxna cyklister i England så är det helt bilistens fel. Det innebär att om man sänker säkerhetsambitionerna generellt i trafiken, t ex genom att ha färre fart- och alkoholkontroller, så bör motorcyklister råka sämre ut än den bilburna majoriteten.

The Guardian: Risky cycling rarely to blame for bike accidents, study finds

Om det stämmer så vore det inte första gången som trafiksäkerhetsfolket blivit lurade. En VTI-rapport visar denna figur från Victoria som stöd för tesen att hjälmlagar ökar säkerheten för cyklister. Jämför den gärna med den andra figuren från Victoria, längre upp på sidan!


VTI, Effekter av åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning

Inga kommentarer: