söndag 20 december 2009

Allt färre bilister får hjärnskakning

Här är två figurer ur Sikas rapport Vägtrafikskadade i sjukvården 2008.


Det framgår att antalet hjärnskakningar bland cyklister minskat med hälften mellan 1998 och 2008. En följd av ökat hjälmbärande? Nej. Bilister har nämligen fått samma utveckling:Sika förklarar: Det minskade antalet med hjärnskakning bland de svårt skadade, det vill säga inlagda på sjukhus minst ett dygn, kan troligen delvis bero på ändrade vårdrutiner för denna skadetyp under senare år (patienter läggs i allt mindre utsträckning in för observation under ett dygn).

Som framgår av figur 2.5 fortsätter cyklister att ha den kortaste genomsnittliga vårdtiden. Se figuren och läs mer om det här:
Ecoprofile: Cyklister får kortaste vårdtiden

Tillägg 27 december:
Det cyklas två miljarder kilometer om året i Sverige [1]. Med 600 hjärnskakningar om året enligt figur 2.23 (åren 2006-2008) så blir det 3,3 miljoner cyklade kilometer mellan varje hjärnskakning. Baserat på äldre uppgifter kom jag tidigare fram till en hjärnskakning på två miljoner cyklade kilometer (se Ecoprofile: Cyklister får kortaste vårdtiden). Och med 600 hjärnskakningar om året som kräver inläggning på sjukhus, så motsvarar det bara 3,5% av det totala antalet inläggningar för hjärnskakning.

[1] källa VTI, Tema Cykel – skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA, tabell 1.

Inga kommentarer: