lördag 28 november 2009

Krockkuddar för fotgängare, en viktig symbolfråga


Kör med hjärtat

Nu utvecklas krockkuddar på utsidan av bilar som ska skydda fotgängare vid en kollision. Det bästa är förstås att sakta ner och se sig för, men det är ändå symboliskt att man nu börjar arbeta för att öka säkerheten för den som är utanpå bilen. Man har under decennier talat om "säkra bilar" och då fokuserat på bilistens säkerhet: säkerhetsbälte för bilisten, krockkudde för bilisten, deformationszoner som skyddar bilisten. För den påkörde fotgängaren har inte lika mycket gjorts.

Auto Motor und Sport: Toyota slår krockkudde-rekord
Nonicoclolasos: Gynnas fotgängarna av ny airbag?
Copenhagenize: Bicycle Airbags on Cars
Copenhagenize: Drive With Your Heart

Varselljus gör att bilister ser andra bilister
Att fokus legat på att skydda bilisten är ett större problem än man kan tro. Ett exempel är lagen om varselljus i dagsljus i Österrike. Varselljus gör att bilister ser andra bilister. Efter lagens införande i Österrike 2005 blev vägarna farligare för mjuka trafikanter. Eftersom bilister syntes bättre så blev bilisterna sämre på att upptäcka mjuka trafikanter.

Även motorcyklister fick det sämre. Motorcyklister och mopedister hade dittils varit nästan ensamma om att ha varselljus i dagsljus.

Lagen avskaffades därför 2007.

Det europeiska cyklistförbundet ECF och det brittiska cykelfrämjandet CTC är båda mot lag om varselljus i dagsljus av just denna anledning:

The use of daytime runnig lights is likely to be detrimental to cyclists’ safety by increasing the chances of drivers failing either to “see” or to “notice” cyclists. This could occur either because light sources (such as headlights) cause visual darkening in the area around them (i.e. cyclists, or indeed pedestrians, could be “masked” by lights behind them), or because the widespread presence of lights would divert drivers’ attention away from other visual information (e.g. the presence of a pedestrian or cyclist), or because drivers become increasingly accustomed to the habit of looking for “lights” (rather than “people” or “vehicles”) to signify the presence of a hazard on the road.


CTC, the UK national cyclists’ organisation Response to the European Commission’s Consultative paper: Saving Lives with Daytime Running Lights (PDF)
ECF response to the public consultation on the EU Road Safety Action Programme 2011-2020 (PDF)

Wikipedia: Tagfahrlicht. Vorschriften in den jeweiligen Staaten
ORF: Minister setzen auf Eigenverantwortung
Wikipedia: Kategori:Fordonsbelysning
Copenhagenize: Daylight Headlights

Bullerremsor väcker bilister men hindrar cyklister
Ytterligare ett exempel på var fokus i trafiksäkerheten ligger är bullerremsor. Tanken med bullerremsor är dels att sömniga bilister inte ska komma ivägen för mötande trafik, och dels att bilister inte ska köra i diket.

När det gäller den senare typen av bullerremsor, på vägkanten, så påverkas cyklister. Beroende på situationen är det ibland säkrast att cykla på väggrenen, och ibland i körfältet. Utfräsningarna i asfalten är såpass djupa att det blir svårare att ha kontroll på cykeln. Om väggrenen och körfältet skiljs åt av en bullerremsa så blir det svårare för cyklisten att växla mellan dem.

Streetsblog: To Snap Drivers Awake, State DOT May Sacrifice Cyclist Safety
NTF: Trötthet, ett allvarligt problem
NTF anser att bullerremsor vid vägkant och vägmitt ska användas i större utsträckning.

Säkerhetsbälten skyddar bilister
Jag har tidigare skrivit om professor John Adams och säkerhetsbälten. John Adams anser att den ökade säkerheten som bälten ger kan invagga bilisten i en falsk trygghet vilket leder till fler kollisioner, vilket ökar faran för fotgängare.

Säkerhetsbälten skyddar... vemdå?
John Adams: Seat Belts: the debate goes on, and on

Inga kommentarer: