torsdag 6 augusti 2009

Cykelolyckor är lindriga


Copenhagenize.com: Motoring Helmets for REAL High-Risk Transport

Trafiksäkerhetsfolk brukar säga att "cyklister är mycket olycksdrabbade". Vad de inte säger är att de flesta cykelincidenter är lindriga (sålänge det inte är ett motorfordon inblandat förstås). Cyklister är den grupp som får kortaste vårdtiden när de kommer till sjukhuset. 3,8 dagar, jämfört med 6,2 för bilister. Källa VTI, Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik.


klicka för större

Man säger också att cyklister oftare får "skallskador" och "huvudskador", och tycker därför att cyklister ska ha hjälm. Här blandas ofta hjärnskakning och skrapsår, som inte är så farliga, ihop med skallfrakturer. Det stämmer i och för sig att cyklister får fler skallfrakturer än andra trafikanter (tabell 12a i VTIs rapport). Men bilister får ändå mer än dubbelt så många vårddagar för skallfrakturer som cyklister (tabell 12b, nedan). Det tyder på att bilisternas skallfrakturer är mycket allvarligare än cyklisternas. Och det beror inte på cykelhjälmar, det var bara 15-20% av cyklisterna som bar hjälm under den undersökta perioden [1].


klicka för större

Men är inte huvudet särskilt utsatt för cyklister? Nej, inte om man räknar bort skrapsår och hjärnskakningar. Bara fem procent av vårddagar för cyklister gäller skallfraktur. Motsvarande siffra för bilister är fyra procent (tabell 12b). Data från västra Australien visar att skallfrakturer bara utgör 9% av huvudskadorna. 23% av huvudskadorna var mot ansiktet [2].

En sak har dock skrämselpropagandan faktiskt rätt i. Räknat per kilometer, istället för det totala antalet, så får cyklister fler vårddagar för skallfraktur än vad bilister får. Detta eftersom folk kör bil längre sträckor än de cyklar. Kvarstår gör dock att cyklisternas skallfrakturer trots allt är lindrigare än bilisternas, då de kräver mindre än hälften så många vårddagar per skallfraktur (10,4 dagar mot 4,3 dagar, se tabellerna 12a och 12b).

Göteborgs-Posten har en faktaruta längst ner i senaste farligt-att-cykla-artikeln:

GP: Cyklisten lever farligt i stan
Av de 3 618 cyklister som uppsökte sjukhus var drygt 10 procent allvarligt skadade. Det motsvarar ungefär lika många som bilisternas och fotgängarnas sammanlagda allvarliga skador. Singelolyckor utgör 70 procent, påkörning av bil 17 procent.


Cyklister skadas allvarligt lika mycket som alla andra trafikanter sammanlagt. Men då har de räknat med de cyklister som blev överkörda av bilister. Är det verkligen en "cykelolycka", när en bilist mejar ner en cyklist?

[1] Se Forskning kring hjälmanvändning hos cyklister och Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2007
[2] Cyclist injury data before and after helmet law in Western Australia

3 kommentarer:

W Gölitalo sa...

Det står ingenstans om hur många olyckor och skador som cyklisterna orsakar för fotgängare, bilister och andra trafikslag genom sitt vidriga beteende.

Dessutom saknas taxibilars beteende jämfört med andra bilisters enär taxichaufförer generellt sätt kör betydligt sämre än genomsnittet trots att de borde köra bättre pga erfarenhet.

Erik Sandblom sa...

Jag håller med dig om att beteendet har stor påverkan på trafiksäkerheten. Folk väntar allt längre med att skaffa körkort vilket innebär att många cyklister inte har någon trafikutbildning alls. Man borde ha cykelutbildning i skolan. Och varför inte frivillig utbildning för vuxna cyklister.

Beträffande vem som kör över vem, så står cyklister står för 0,3% av påkörningar med dödlig utgång. Och 77% av omkomna cyklister blev överkörda av en bilist. Se figurerna här:

Ecoprofile: Stor minskning av cykelolyckor i Göteborg

Abuse sa...

Jag tycker att mopedisterna får för lite utrymme i den dagliga trafikdebatten.

Hjälmtvång borde även omfatta fotgängare.
Jag känner en kille från Hultsfred som knappt kan gå och hämta tidningen utan att bokstavligt talat stå på örat.
Han borde kunna fånga den i luften med tanke på att han ständigt är på lyran.