onsdag 12 augusti 2009

Väghållare slarvar med cykelbanor


Det är bra att grusa cykelbanorna på vintern, men på våren måste gruset sopas upp. Foto Anna Niska VTI.

Svenska myndigheter gillar att prata om att cyklister ska ha hjälm. Men hur gör myndigheterna själva? Föregår de med gott exempel? Nix, de slarvar med cykelbanorna. I ungefär var femte cyklistskada är halka på vägbanan en bidragande orsak. Även ojämnheter och föremål på vägbanan orsakar många olyckor. Det visar en ny studie från Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI.

Halka är en bidragande orsak i 18% av alla cykelolyckor i Sverige. Bland singelolyckor på cykelbanor är halka en bidragande orsak till drygt var fjärde olycka. Det handlar inte bara om is och snö, utan om slarv med att sopa upp gruset på senvintern. Under april är gruset en bov i 15% av singelolyckor på cykelbana (figur 16).

Ojämnheter och föremål på vägbanan bidrar till var femte singelolycka på cykelbana. I ungefär var tionde singelolycka var en kant eller ojämnhet inblandad. Väghållarna placerar ut betonggrisar och annat för att hindra biltrafik, och dessa pekas ut i VTIs rapport som en olycksrisk.

Så, kära myndigheter: ploga snön, sopa gruset och jämna till asfalten. Dessa är enkla sätt att minska cykelolyckorna. Lär av Nederländerna, Cyklisternas förlovade land med silkeslena asfaltytor.Även biltrafik i hög fart utgör naturligtvis en fara för cyklisterna, medan biltrafik i lägre fart är betydligt säkrare. Bara 11% av kollisionerna mellan cyklister och motorfordon inträffade på vägar med maxfart 30 km/h. Hela 87% av kollisionerna cykel/motorfordon skedde på vägar med maxgräns 50 eller högre.

VTI: Tema Cykel – skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA

DN: Många småbarn i cykelolyckor

Inga kommentarer: