torsdag 2 juli 2009

Drogkriget och oljetoppen: en farlig cocktail


Drogkriget har kraschat. Foto Daily News

I bloggen Efter Oljan uppmärksammas att Mexikos oljekällor börjar sina och att det kan knäcka statens finanser. Han kopplar ihop det med drogmaffian. Om staten försvagas så kan drogmaffian koppla ett ännu starkare grepp om samhället i Mexiko och Sydamerika. USAs Joint Force Command spekulerar i att situationen i Mexiko kan bli lika farlig som den i Pakistan:

In particular, the growing assault by the drug cartels and their thugs on the Mexican government over the past several years reminds one that an unstable Mexico could represent a homeland security problem of immense proportions to the United States.

...

The Mexican possibility may seem less likely (jämfört med Pakistan), but the government, its politicians, police, and judicial infrastructure are all under sustained assault and pressure by criminal gangs and drug cartels. How that internal conflict turns out over the next several years will have a major impact on the stability of the Mexican state. Any descent by Mexico into chaos would demand an American response based on the serious implications for homeland security alone.

Drogmaffian har bekämpats med internationella ansträngningar i decennier men försvagas inte. Arealerna med kokaplantor minskar inte, säger Brasiliens före detta president Fernando Henrique Cardoso i The Guardian. Drogkriget korrumperar samhället. Hur ska folk tro på demokrati om rättsystemet inte fungerar? Drogbrukare borde erbjudas vård istället för fängelse, säger Cardoso.

Problemet är att USA och Europa finansierar drogmaffian genom att importera drogerna, samtidigt som man för ett "krig mot drogerna". Att drogmaffian blir både mäktig och våldsam är det naturliga resultatet.

Vi kan lära av historien. Under tjugotalet rådde totalt alkoholförbud i USA. Det gällde försäljning, tillverkning och transport av alkoholhaltiga drycker. Experimentet pågick bara under 13 år eftersom resultatet blev just att maffian tog över verksamheten. Wikipedia:

Many of Chicago's most notorious gangsters, including Al Capone and his enemy Bugs Moran, made millions of dollars through illegal alcohol sales. By the end of the decade Capone controlled all 10,000 speakeasies (olagliga alkoholserveringar) in Chicago and ruled the bootlegging business from Canada to Florida. Numerous other crimes, including theft and murder, were directly linked to criminal activities in Chicago and elsewhere in violation of prohibition.

Enligt min åsikt måste droghandeln övertas av staten och regleras på samma sätt som alkoholhandeln. Hur det ska gå till i detalj vet jag inte, men dagens drogpolitik fungerar inte, varken här eller där.

The Joint Operating Environment 2008 (PDF)

The Guardian: Marijuana and cocaine should be legalised, says Latin American drugs commission

Fokus: Fler legaliserar

SvD: Narkotikakrig bortom kontroll
En turist märker i bästa fall inget eller lite av Mexicos exploderande problem med narkotikasmugglingen in i USA. Efter 8 000 mord på 15 månader börjar nu USA självt vakna.

Klaus Bondam: Afkriminaliser hash - og få narkobanderne væk fra gaden
Vi skal kunne sidde på en café og nyde en kop kaffe, forældre skal ikke være bange for at lade deres børn færdes på Nørrebro - og unge skal kunne gå i byen uden frygt for at blive offer for et skyderi blandt skruppelløse narkobander.

1 kommentar:

Suecae Sounds sa...

Avkriminalisering av narkotika låter som en väldigt bra idé. Jag ser gärna också ökade resurser till vårdinsatser riktade mot missbruk. Då torde man slå undan benen för de kriminella karteller du nämer i din post.