tisdag 7 juli 2009

Bästa säkerhetsprylen: cykelreflex


Det måste finnas något man kan göra!

På en mörk landsväg syns ingen trafikant så tydligt som cyklisten. De unika pedalreflexerna åker upp och ner ungefär en eller två gånger per sekund. Man ser omedelbart att det är en cykel och inte någon moped eller bil med trasig lampa.

En annan mycket tydlig reflex finns på däcken eller i ekrarna. Den bilist som ser en cyklist från sidan i mörkret ser däcken och därmed cykelns konturer. Saknas det reflex på däcken ska det finnas en reflex i hjulet. När hjulet snurrar är det väldigt tydligt vad reflexen sitter på.

Skyll inte på offret
En sak jag inte tycker om är reflexvästar, "varselvästar" för cyklister. Om cykeln är rätt utrustad med alla reflexer enligt ovan, så syns du för alla som anstränger sig att se. Nu har jag märkt att flera cyklister tydligen är ängsliga och använder reflexväst ändå. Det tycker jag är tråkigt, för det flyttar ansvaret från förövaren till offret. Den som oroar sig för trafiksäkerhet bör begrunda faktum att lagen inte säger något alls om reflexer på fotgängare. Bilisterna får sakta ner helt enkelt, så att de ser och uppfattar alla mjuka trafikanter.

Men så tänker dom inte i Indonesien. Där har det kommit en ny lag som säger att funktionshindrade måste bära skyltar som upplyser bilister om funktionshindret. Där anser man uppenbarligen att förövaren ska prioriteras framför offret.

Indonesia's traffic nightmare

Inga kommentarer: