tisdag 4 september 2018

Fakta om cykling mot rött

Varför uppstår det diskussion om cyklister som kör mot rött? Det är ju förbjudet, vad finns mer att diskutera?

Jo många menar att rödljuskörandet leder till olyckor, men fakta tycks inte stödja påståendet. Cykeltrafikplaneraren Krister Isaksson har skrivit tre artiklar om detta, vilka alla rekommenderas för den som vill sätta sig in i problemet och dess lösning. Här kommer länkar och korta utdrag:

Stoppa rikspolisens häxjakt på cyklister. Expressen
Forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och studier från Folksam och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar tvärtom att olyckorna ytterst sällan beror på att cyklisterna bryter mot reglerna.

Gör det enklare för cyklister att slippa rött. Expressen
En annan åtgärd som kan minska rödljuscyklandet från 70 till 10 procent är att införa en grön våg för cykeltrafik, det vill säga att flera trafiksignaler på en sträcka anpassas efter en cykelhastighet på 20 kilometer i timmen. Det här har redan genomförts på vissa platser och visat sig fungera. Men det går också att minska rödljuscyklandet med 100 procent. Hur då? Enkelt, genom att helt ta bort trafiksignalen och ett annat sätt är att leda cykeltrafiken utanför så att cyklisterna inte längre omfattas av signalen. En sista åtgärd skulle kunna vara att ändra lagstiftningen så att det blir tillåtet för cyklister att svänga höger vid rött.

Cyklister som följer reglerna straffas med döden. Newsmill (arkiverad)
Jag kan inte låta bli att undra om dessa kvinnor levt om de valt att cykla mot rött. Det är nämligen så att det under samma tidsperiod finns väldigt få dödsolyckor, till och med få olyckor med svårt skadade som beror på att cyklister cyklat mot rött.

Se även mitt inlägg:
Missuppfattningar och fel runt polisens böteslista för cyklister. Eriks blogg

Inga kommentarer: