fredag 6 november 2015

Varför tiger NTF om farthinder vid skolor?


En sak som NTF är bra på är att mäta antalet fortkörare vid skolor, och sedan få resultaten till media. De flesta bilister håller inte 30-gränsen utanför skolor. NTF brukar då säga saker i stil med att detta är ett stort problem, och bilister måste lära sig hålla farten.

Ett intressant utelämnande är att NTF inte säger något om farthinder. I GP:s artikel om saken så intervjuas både NTF och en trafikpolis, och det är trafikpolisen som tar upp frågan om farthinder:

– Vi kan inte kontrollera bilisterna på alla 30-sträckor i Västsverige, säger Bengt Karlsson, chef för trafikpolisen i Västra Götaland. De borde bygga chikaner, avsmalningar eller effektiva gupp som tvingar bilisterna att sänka farten.

I NTF:s pressmeddelande står inget om farthinder, utan man nöjer sig med ordet "trafikmiljö". Men om trafikmiljön inbjuder till höga farter så är det just farthinder som trafikmiljön måste kompletteras med.

Lite lustigt utelämnande tycker jag, eftersom farthinder troligen skulle lösa problemet betydligt mer effektivt än några inslag i media. Fast då skulle NTF inte ha något att gnälla över. Kanske är det där svaret finns?

Cyklistbloggen har noterat att NTF gärna betonar beteende och kampanjer framför fysiska åtgärder som farthinder, detta trots att fysiska åtgärder anses vara mycket mer effektiva.

Många kör för fort vid skolor. Göteborgs-Posten

Fler barn på väg till skolan - extra viktigt att hålla hastigheten. Pressmeddelande NTF

NTF och Trafikverket osams om trafiksäkerhetsarbetet. Cyklistbloggen
Det låter när man lyssnar på hela podden som att NTF vill ha en återgång till hur det var innan Nollvisionen, med ett betydligt större fokus på attitydändrande åtgärder, det vill säga upplysningskampanjer och hjälmlag.

Uppdatering 7 november:

Det visar sig att två av NTF:s 23 regioner nämner farthinder i sina pressmeddelanden om mätningarna. Nitton regioner nämner fartmätningen men inte farthinder, och två regioner har inget pressmeddelande alls om saken. Så heja NTF Halland och NTF Väst! Hoppas ni får med er de övriga vid nästa mätning!

1 kommentar:

Erik Sandblom sa...

NTF Väst fortsätter att vara bättre än övriga NTF. Här uppmärksammar de trafikfarliga skjutsande föräldrar, vilket övriga NTF inte verkar vilja prata om:

Farliga trafiksituationer vid skolstart. Föräldrarna är problemet, inte hastigheten. NTF Väst