torsdag 14 februari 2013

Kan krigsretorik öka cyklingen?


Mörka moln över slagskeppet Tirpitz under ockupationen av Norge. Tirpitz var Europas största slagskepp genom tiderna. Foto okänd/wikipedia

Jag tycker det är trevligt att det ska forskas på bättre asfalt för cykling. Den ska ha bättre grepp och vara lite mjukare ifall man trillar. Kanske lite mer som den gummibeläggning som finns på löparbanor? Förhoppningsvis går den bra att snöröja också.

Men mottagandet bland cyklande twittrare och på HappyMTB var skeptiskt. Det verkar saknas förtroende för att trafiksverige ska göra något bra för cyklister. Kanske har det att göra med hur satsningen förpackas?

– Ungefär 1 500 cyklister skadas så allvarligt att de kommer till akutsjukhus och inte återfår sin fulla hälsa, säger Claes Tingvall. Cyklisterna utgör 41 procent av de allvarligt skadade i vägtrafiken, mot 34 procent för dem i personbil.

Ojdå. Det låter som rena kriget. Att man "inte återfår sin fulla hälsa" definieras inte i artikeln, så vi vet inte om det betyder att man blir helt paralyserad eller bara får lite huvudvärk av att gå på konsert. Jag tycker det blir tydligare om man räknar vårddygn. Bilister får fler vårddygn än vad cyklister får, men cyklister får ändå ganska många.

Ett ännu enklare mått är, vem lever längst? Det gör cyklister, och bilister har ökad risk för hjärtinfarkt. Cyklister får färre sjukdagar också.

En samlad bedömning av statistik och forskning är alltså att cykling redan idag är hyfsat säkert och mycket hälsosamt. Om fler cyklar blir det bättre folkhälsa, och det är en bra anledning till att forska på vilken asfalt som passar cyklister bäst.

Trafik- och hälsofrågor påverkar folks välbefinnande och ska därför inte helt överlåtas till Trafikverkets experter. Även lekmän måste kunna förstå de termer och mått som används i det offentliga samtalet.

Cyklister får mjuk asfalt. DN

Cyklister får mjuk asfalt. HappyMTB

Wikipedia > Cykel > Säkerhet och hälsa vid cykling

Bilpendling ökar risken för hjärtinfarkt. Umeå universitet

de.wikipedia.org/wiki/Tirpitz_(Schlachtschiff)

3 kommentarer:

Johannes Westlund sa...

Det stora problemet när man diskuterar den här typen av siffror är att man förlorar helheten. Men det är ju i och för sig korrekt att det finns mycket att göra för cyklisters trafiksäkerhet. Medan miljarder satsats på att göra bilvägar och bilar säkra har cyklister fått en frigolitmössa nedtryckt på huvudet. Som man brukar säga: money talks, bullshit walks. Och det stämmer lika bra här som vart som helst annars.

Jakob Hammarbäck sa...

Det jag undrar är hur en mjukare asfalt ska kunna göras? Om det är den gummiblandning som läggs på löparbanor så känns det direkt som att ett mjukare underlag gör det mycket tyngre att cykla. Som att cykla på ett elljusspår med gammal tallflis eller sågspån.

Nä, det stora problemet är inte att falla utan att folk faller, det är ofta bristande väghållning, och felbyggda cykelbanor. Feldoserade kurvor eller rullgrus i kurvor, samt för hög hastighet är tyvärr de vanligast orsakerna.

Erik Sandblom sa...

Tack för kommentarerna.

Träbroar är ganska fina att cykla på, för träet är hårt på ytan men fjädrar lite så att det blir lite mjukare gång. Troligen aningen mjukare för skelettet ifall man trillar också. Med sandpapper på träet blir det bra grepp.

I senaste DN så jag att de tänker bokstavligen på mjuk asfalt som på lekplatser. Det låter inte bra. Om det blir trögare att cykla byter man ju bara ett problem mot ett annat.