lördag 3 november 2012

Energi och ekonomisk tillväxt


Kyltorn. Foto Michielverbeek/Wikipedia

Oljeproduktionen har inte ökat sedan 2005 och det kan ha medverkat till finanskrisen och skuldkrisen. Men det finns annat än tillgång till billig energi som påverkar tillväxten.

Industrirevolutionen i England på 1700-talet kan sägas vara början på det vi idag menar med ekonomisk tillväxt. Den sägs bero delvis på att Skottland och England slutade kriga och införde frihandel. Lag och ordning gjorde att entreprenörer kunde upprätta kontrakt. Man kunde samla det kapital som behövs för storskaliga, industriella verksamheter.

Göteborg är ett exempel på hur teknikutveckling kan ske. Textilföretaget Gamlestadens Fabriker startades 1891, och fabrikens driftsingenjör utvecklade 1906 kullagret. Det blev grunden för SKF och sedan Volvo. Det kunde ske genom att Göteborg hade ett samarbetande kluster av finans, produktionsresurser och tekniskt kunnande.

Finanskrisen 2008 ses ibland som något sjukt, men det kan lika gärna beskrivas som ett sundhetstecken. Finansbranschens affärsidé är egentligen inte pengar eller lån utan förtroende och tillit. När man sätter in pengar på kontot så litar man på att man kan ta ut dem igen. När banken beviljar lån till ett hus eller för att starta ett företag så är det för att banken litar på ens betalningsförmåga och moral. När finanskrisen bröt ut så blev det svårt att få lån. Det visar vilken grundläggande betydelse förtroende och tillit har för finanssystemet.

De mest apokalyptiska beskrivningarna av oljetoppen säger att tilltagande brist på billig energi kommer leda till att den ekonomiska tillväxten upphör, vilket skapar konflikter och ett sönderfall av det storskaliga samhället.

Jag tycker man lika gärna kan säga tvärtom. Fred, samarbete, förtroende och tillit utgör grunden för att kunna utveckla nya tekniska lösningar och sprida dem till allmänheten. När de tekniska landvinningarna används ökar energiuttaget, men inte som en naturlag utan som en bieffekt.

Att tillväxt=energi tycker jag är för snävt. Att entreprenörerna i England och Göteborg blev rika byggde på att de kunde fylla ett behov. Ett av dagens företag i Göteborg är Nudie Jeans. Ett av deras försäljningsargument är att jeansen kommer från hållbara bomullsodlingar. Ett annat heter Again, som utvecklar en avloppsanläggning som ska producera gödsel.

Genom samarbete, förtroende och tillit hoppas jag att klipska människor ska kunna hjälpa till att hitta nya lösningar på några av de problem vi har idag. Precis som de gjorde i England på 1700-talet.

IMF study: Peak oil could do serious damage to the global economy - Washington Post
sv.wikipedia.org/wiki/Gamlestadens_Fabriker
Låt huset bli en näringsproducent! - Kvartersliv
Nivå av medvetande - vad ska vi eftersträva? - Ecoprofile
Förr eller senare slår vi dock förstås i resurstaket och med radikal samhällskollaps som följd.

3 kommentarer:

Anonym sa...

"Genom samarbete, förtroende och tillit hoppas jag att klipska människor ska kunna hjälpa till att hitta nya lösningar på några av de problem vi har idag. Precis som de gjorde i England på 1700-talet."

Saknar du de mest rudimentära historiekunskaper?

Den industriella revolutionen har orsakat mer mänskligt lidande än någon historisk företeelse sedan digerdöden. Att vissa av oss i det post-industriella samhället tjänat på fenomenet förändrar inte detta.

Erik Sandblom sa...

Anonym, på wikipedia står det att industriella revolutionen ledde till ökande levnadsstandard och ökande befolkning. Håller du inte med om den beskrivningen?

Industriella revolutionen gjorde att vanliga människor kunde få råd med spisar och maskintillverkade kastruller och tallrikar.

Jag tror inte arbetsvillkoren var så mycket bättre innan fabrikerna kom till. Fabrikerna var dessutom grunden för att man skulle kunna organisera arbetare i fackföreningar, som kunde kämpa för bättre arbetsvillkor.

Anonym sa...

Oj, så det stod så på Wikipedia? Men då måste det ju vara sant!