tisdag 13 december 2011

Sex miljarder euro till fisket

EU-kommissionen föreslår att subventionera fisket med sex miljarder euro under åren 2014-2020. Samtidigt debatterar EU-parlamentet köp av fiskerättigheter i Marocko.

Kanske inte så konstigt att fisket anses ligga på en ohållbart hög nivå.

EU röstar om omstritt fiskeavtal

En ny europeisk fond för EU:s havs- och fiskeripolitik
Bryssel den 2 december 2011 – EU-kommissionen har föreslagit en ny fond för EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014-2020: Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF). ... Det föreslagna anslaget uppgår till 6,5 miljarder euro för perioden 2014–2020.

Inga kommentarer: