tisdag 28 juni 2011

Kommer Förbifarten bli av?

Förbifart Stockholm är, namnet till trots, inte till för trafik som far förbi Stockholm utan till för att stockholmare ska köra mer bil till jobbet.

Det verkar ovisst om bygget verkligen blir av eftersom man råkat komma på att luften blir hälsofarlig i den långa tunneln. Det var miljöminister Andreas Carlgren som bestämde att vägen skulle gå under jorden av miljöskäl. År 2009 kom man på att då man använder dubbdäck i Sverige så blir luften i långa tunnlar hälsofarlig. Andreas Carlgren har länge varit motståndare till projektet och jag tycker det är en händelse som ser ut som en tanke att tunnelkravet, som ytligt sett (haha) räddade projektet, istället kan komma att sänka det. Regeringen kräver en lösning av Trafikverket, som fortfarande inte förklarat hur man ska lösa problemen.

Regeringen: Vad gäller för luften i tunnlarna?
Inne i tunnlarna ökar exponeringen för luftföroreningar. Regeringen har därför föreskrivit ett villkor om att en plan ska upprättas med åtgärder för att begränsa luftföroreningar i tunnlarna. Vägverket kommer att studera olika tekniker för att rena tunnelluften och ventilera tunnlarna.

Svenska Dagbladet: Svårt åtgärda luft i tunnel

Svenska Dagbladet: Dålig luft kan försena Förbifarten
Enligt Marie Westin, miljöspecialist på Vägverket, är det inte möjligt att bygga tunneln enligt de nuvarande planerna.

SvD: Dödlighet ökar med förbifart
Trafikverkets tidiga beräkningar har visat på positiva hälsoeffekter för hela befolkningen om den fyrfiliga motorvägen byggs, och trafiken trycks ner i tunnel. Men de nyaste beräkningarna för projektet visar att hälsoeffekterna tvärtom blir negativa på grund av de höga halterna av luftföreningar som ackumuleras i tunneln.

SvD: Hälsorisker förbises av Trafikverket

Inga kommentarer: