torsdag 6 januari 2011

Cykling är det nya internetCykling är det nya internet. När jag säger att folk borde prova att cykla mer så låter det påfallande likt hur folk pratade om internet för 15 år sen. Folk sa att internet är för svårt att använda, vad är poängen, det är bara för nördar, jag kan ringa i telefon, det är svårt för äldre personer, bla bla bla. Nå, idag använder alla internet hela tiden och jag läste att äldre gör det mest.

Samma sak kan hända med cykling. Hälften av bilresorna i Europa är kortare än fem kilometer och cyklingen ökar inte bara i Köpenhamn och Amsterdam utan även i Stockholm, Paris och London.

Visserligen är cyklar äldre än internet men det sker ändå en kunskapsutveckling. Byråkrater lär sig att hjälmkampanjer är kontraproduktiva och att cykelbanor inte kan se ut hur som helst. Väljarna börjar förstå att cykling är en politisk fråga precis som bilism och tåg. Det sker en snabb produktutveckling och försäljningsökning på lastcyklar, vikcyklar och elcyklar.

Ett exempel på den politiska utvecklingen är nätverket Yimby, som lobbar för mer tät blandstad och minskad bilism. Centrala figurer i Yimby som Anders Gardebring och Johannes Åsberg visar klar förståelse för hur effektivt cykling är som masstransportmedel i städer. Det visar att cykling håller på bli vuxet och inte bara är en fråga för miljörörelsen och hurtbullar.

uk.rec.cycling: cycling is the new internet

Cycling: the way ahead for towns and cities (PDF)
More than 30 % of trips made in cars in Europe cover distances of less than 3 km and 50 % are less than 5 km!

Yimby: Rusningstrafik i Utrecht, Holland

Yimby GBG: Göteborg behöver fler p-platser!

New York Times: Don’t Call Me, I Won’t Call You
In the last five years, full-fledged adults have seemingly given up the telephone — land line, mobile, voice mail and all. According to Nielsen Media, even on cellphones, voice spending has been trending downward, with text spending expected to surpass it within three years.
...
Phone calls are rude. Intrusive. Awkward.

Inga kommentarer: