tisdag 6 oktober 2009

Cykla på trottoaren, bra eller dåligt?


Big bike, little bike, all style - Osaka

I Sverige och engelsktalande länder ska man inte cykla på trottoaren. Det sägs vara farligare än att cykla tillsammans med bilarna, t ex om bilisten svänger höger samtidigt som cyklisten kör rakt fram på övergångstället.


Copenhagen Cycle Chic: Tokyo Four. Foto Mikael Colville-Andersen

Men i Japan verkar det vanligt att cykla på trottoaren. Många vittnar om det. Där kanske bilisterna sakter ner och ser sig för, innan de svänger?


Waiting to cross. Osaka

Självklart ska man som cyklist vara extra snäll mot alla fotgängare på trottoaren. De är ju ofta frånvarande i sin närvaro. Måste du korsa en fotgängares väg, cykla bakom, inte framför.

Se gärna bildbloggen Sexify:

The Sexify Blog *in Seoul*
Healthy, stylish and fun – bicycles are sexy again

Tillägg 27 november, Osaka:

Foto Henry Cutler

2 kommentarer:

Nils2 sa...

Hej! Ganska ofta cyklar jag på trottoaren. Men bara mycket korta sträckor. Och alltid i snigelfart. Min trottoarcykling utgörs av små genvägar för att ta sig fram smidigt i stadsmiljön. Till exempel vid den stora korsningen där jag bor. Genom att cykla 20 m på trottoaren glider jag smidigt förbi korsningen med dess bilar och trafikljus. Enligt regelboken får man inte göra så. Men samtidigt vore det nästan "tjänstefel" att inte utnyttja cykelns mångsidighet.

Jan Wiklund sa...

Cykeln är ett fordon och ska hålla till på gatan.

Det är större skillnad i hastighet mellan cykel och gående än mellan cykel och bil, åtminstone i stadstrafik.

S.k. gång- och cykelbanor är nog något vägverket har kommit på för att låta cyklister och gående slåss med varandra för att biltrafiken ska få vara i fred, tror jag.